معاونت علم و فناوری برگزار کرد

چاپ سه بعدی روی میز بررسی

  • چهارشنبه, 14 شهریور 1397 ساعت 06:50
  • منتشرشده در چاپ

 

 

دبیر ستاد توسعه فناوری های مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقتصاد دولتی را یکی از مشکلات ساختار فعلی کشور دانست و گفت: ما معتقدیم دولت بایستی هرچه سریع تر مسئولیت های تولیدی و صنعتی خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از ایرنا ، محمود مهرداد شکریه در نشست تخصصی هفته علوم و فناوری چاپ، با موضوع ' چاپ سه بعدی و اهمیت آن در تحولات