عدم رشد تکنولوژی و استفاده از دستگاهای فرسوده اجازه ورود ما به بازارهای دنیا را محدود کرده است.

به گزارش چاپ ونشر_ رئیس شرکت تعاونی چاپخانه داران تهران طی مصاحبه ای با نشریه چاپ و نشر اعلام کرد:  وجود تحریم های ظالمانه سبب شده تا فاصله زیادی با دستاوردها و توانایی های دنیای چاپ ایجاد شود .

احمد رضا اعتماد مظاهری گفت: در گذشته ایران به عنوان یکی از کانون‏های توانمند در حوزه چاپ در خاورمیانه شناخته می‏شد اما سال‏ ها تحریم زمینه سازاستفاده از دستگاه و تکنولوژی قدیمی بوده و سفارشات به سوی کشورهای همسایه روانه شده است.

وی ادامه داد: افزایش مشکلات اقتصادی در حوزه چاپ و نشر سبب شده تا سرمایه‏ گذاری در این زمینه کاهش چشم گیری داشته باشد.

رئیس شرکت تعاونی چاپخانه ‏داران اظهار کرد: هر سرمایه‏ گذاری در مدت زمانی 3 تا 5 سال بازگشت سرمایه گذاری دارد اما متاسفانه در این حوزه چاپ برگشت سرمایه وجود بسیار کم بوده و تنها دلبستگی چاپخانه‏ داران به این حرفه سبب استقامت آنان شده است.

مظاهری بیان کرد: بزرگترین مشکل صنعت چاپ ونشر در خصوص مالیات‏ ها و ارزش افزوده بوده که نیازمند توجه و بررسی دارد از سوی دیگر توجه  به مشکلات بخش تولید و قطعات یدکی دستگاه‏ ها به عنوان موضوعی مهم در اتحادیه مطرح شده و نیازمند برنامه‏ ریزی دارد.