نمایشگاه چاپ دیجیتال برلین (فسپا) بزرگترین رویداد بین المللی در این حوزه است که  از ۲۵ الی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در شهر برلین کشور آلمان برگزار میشود. این نمایشگاه که چاپ اسکرین، چاپ دیجیتال و چاپ منسوجات را دربرمی گیرد، شاهد حضور بیش از ٧٠٠ برند غرفه دار خواهد بود. غرفه داران این نمایشگاه طی ٥ روز جدیدترین نوآوری ها و محصولات را به تصویرسازان جهانی ارائه خواهند کرد. گروه هدف نمایشگاه چاپ دیجیتال برلین افراد متخصص و حرفه ای در صنعت چاپ است. این افراد با حضور در نمایشگاه می توانند جدیدترین نوآوری ها و پیشرفت ها در حوزه های مختلف چاپ را در محیطی خوشایند ببینند. نمایشگاه چاپ دیجیتال برلین جدیدترین اطلاعات را در مورد محصولات و روندهای بازار و همچنین اخبار این صنعت را ارائه می کند. شرکت در این نمایشگاه فرصتی عالی برای کسب اطلاعات در مورد فن آوری های جدید و محصولات و خدمات نوآورانه نیز است.