مدیرکل چاپ و فنی سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه‌ریزی این سازمان برای توسعه چاپخانه دیجیتال خبر داد.

به گزارش چاپ و نشربه نقل از(آنا)، مهندس غلامرضازاده در حاشیه بازدید دکتر عبدالرسول پورعباس، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران کل این معاونت از چاپخانه دانشگاه آزاد اسلامی درباره اقدامات چاپ‌خانه در دوره جدید گفت: در بحث تکمیل زنجیره خدمات چاپخانه با توجه به کاهش تیراژ کتب و مجلات، هم در کشور و هم در دانشگاه مقرر شد در مرحله اول چاپخانه دیجیتال سازمان توسعه پیدا کند. همچنین مقرر شده است از ظرفیت‌های خود دانشگاه و نیز از پاورپک‌ها در واحدهای دانشگاهی استفاده شود.

وی ادامه داد: در بخش چاپ روزنامه با توجه به اینکه تهیه دستگاه‌های پشتیبان ضروری است، مقرر شد در اولین فرصت نسبت به شناسایی دستگاه‌های داخل و خارج کشور به همراه طرح تجاری برآوردهای اولیه برای شناسایی و خرید اقدام شود.

غلامرضازاده اضافه کرد: در حوزه ماشین‌های چاپ ورق هم با توجه به افزایش تنوع سفارشات مقرر شده نسبت به خرید دستگاه چاپ 5 رنگ اقدام شود و خرید دستگاه سلوفنکش در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل چاپ و فنی سازمان چاپ و انتشارات همچنین از تهیه یک دستگاه لترپرس دوورقی برای تکمیل خط پاکت‌سازی چاپخانه خبر داد.