نام : bindereport

زبان : آلمانی

کشور : آلمان

موضوع : چاپ و دستگاه های چاپی

 

به گزارش چاپ و نشر، نشریه bindereport مجله ای کاملا تخصصی تمام رنگی و گلاسه در کشور آلمان به صورت ماهانه حدود 60 صفحه منتشر می شود. شماره 129 این نشریه که در ماه می و ژوئن 2016 منتشر شد ویژه نمایشگاه چاپ و کاغذ دروپاست. در این شماره با تعدادی از کارشناسان دستگاه های چاپی مصاحبه هایی را انجام داده و نظراتشان را در مورد نمایشگاه دروپا جویا می شود. دستگاه های برش مدرن را هم معرفی کرد ه ، با تصاویری گویا به شرح آن می پردازد. در بخشی دیگر به توضیح درباره بهینه سازی دستگاه های چاپ با نرم افزار چسب در صنعت می پردازد و عکس هایی مشخص در این بخش ارائه می دهد. سپس دستگاه های فیلتر و فیلترهای فابریک کارخانه ای را معرفی می کند و در اواخر مجله به انواع رنگ و رنگ آمیزی در صنایع چاپ اشاره می کند.

 

مترجم: محمود سمیعی

نام : smart print in china

کشور : چین

زبان : انگلیسی

موضوع : چاپ

به گزارش چاپ و نشر، این مجله به صورت ماهنامه در کشور چین در 80 صفحه منتشر می شود. این نشریه که در مورد چاپ و دستگاههای چاپ و ملزومات چاپ است به طور منظمی تنظیم شده است. در چند صفحه اول آن به تبلیغات دستگاههای چاپی اختصاص یافته اما بعد از آن، سرمقاله سردبیر چاپ می شود. سپس مجله به فصلهای مختلف از جمله بررسی اجمالی صنعت چاپ، فناوری پیش از چاپ، معرفی دستگاه های چاپ، مقایسه چاپهای مختلف، فناوری های پس ازچاپ، مواد ملزومات چاپ و در انتهای مجله چهار صفحه درباره خود مجله، کارکنان و شیوه های ارتباط با مسئولین را مطرح می کند. در بخش بررسی اجمالی صنعت چاپ به معرفی ماشین آلات چاپ ساخت چین می پردازد و با ارائه آمارهای مختلف می گوید که صنایع چاپ چین به صورت شجاعانه ای در حال پیشرفت است. در قسمت پیش از چاپ با معرفی فناوری های جدید هزاره سوم از میراث چین باستان در سالهای گذشته یاد می کند و در بخش ماشین آلات چاپ با ارائه آمارهای رو به پیشرفت، به تجهیزات چاپی چین می پردازد.

در فصل پسا چاپ و بسته بندی به معرفی شرکت ها و دستگاهها ی مختلف چاپ،آغاز به کار شرکت های مربوطه، تولیدات اصلی این شرکت ها و میزان تولید آنها اختصاص یافته است.

مترجم: محمود سمیعی