به گزارش چاپ ونشر، اولین سمینار  آموزشی اهالی صنعت چاپ با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اتحادیه چاپخانه داران استان قم و با محوریت قوانین و مقررات موضوعه در این صنعت مشتمل بر: قوانین بهداشت حرفه ای، آتشنشانی، امور مالیاتی مرتبط با صنعت چاپ، تغییر و تحوالات در صنعت چاپ کشور و سایر موضوعات مورد نظر در تالار مرکزی شهر، واقع در میدان شهید نواب صفوی برگزار شد. 

هدف از برگزاری این سمینار، ارتقاء سطح آگاهی فعالان این صنعت درخصوص موارد مطروحه و کمک به پایین آوردن میزان آسیب ها و صدمات ناشی از عدم آشنایی با قوانین و مقررات بوده است.