وزارت آموزش و پرورش بحرین، یک موسسه خارجی را وادار کرد هزاران کتاب درسی حاوی عبارت «خلیج فارس» را بار دیگر چاپ کند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خبرگزاری رسمی بحرین (BNA)، «فواز الشروقی»، مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش این کشور اعلام کرد که این وزارتخانه برای چاپ کتاب زبان انگلیسی سال سوم ابتدایی با یک موسسه خارجی فعال در زمینه چاپ کتب درسی قرارداد بسته و مطالب و نقشه های مورد نظر خود برای درج در کتاب از جمله نقشه حاوی نام جعلی «خلیج عربی» را نیز در اختیار این موسسه قرار داد.

مدیر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش بحرین ضمن اعلام این که موسسه مذکور هنگام چاپ کتاب نقشه دریافتی را با نقشه دیگری حاوی نام واقعی «خلیج فارس» البته با خط بسیار کوچک جایگزین کرده، تاکید کرد که هنگام توزیع کتاب در میان دانش آموزان متوجه این مسئله شدند و به دنبال آن نیز وزارتخانه اقدامات لازم در این زمینه را اتخاذ کرده از جمله این که مسئولیت کامل «اشتباه» صورت گرفته را بر عهده موسسه قرار داده است.

الشروقی ضمن تاکید بر این موسسه با ارسال نماینده خود به وزارت آموزش و پرورش بحرین از «اشتباه» صورت گرفته معذرت خواهی کرده و هزینه چاپ دوباره ۱۷ هزار نسخه از کتاب درسی مذکور پس از اصلاح «اشتباه» خود را بر عهده گرفته، از توزیع کتاب های جدید میان مدارس خبر داد.