نام : print monthly

کشور : انگلستان

زبان : انگلیسی

موضوع : چاپ        

این تاریکی قبل از سحر است 

به گزارش چاپ و نشر، همچنانکه جهانیان برای نمایشگاه دروپا گرد هم می آیند ،به نظر می رسد که تابش های آفتاب تابان صنایع چاپ وکاغذ در این نمایشگاه چشم همه را خیره کرده است و خودنمایی می کند (روی جلد مجله )  مجله print monthly مجله اختصاصی چاپ است که به صورت ماهنامه در انگلستان منتشر می شود. همانطور که از مطالب ارائه شده در شماره های مختلف آن برمی آید نشریه ای با صفحه بندی بسیار زیبا و مطالب ارزنده در زمینه چاپ است. تعداد صفحات آن تقریبا 120 صفحه می باشد. مطالب این مجله به صورت منظمی تقسیم بندی  شده است که تعدادی از مطالب ان در بخش های تخصصی عبارتند از بخش صنعت چاپ، بخش تجارت، رسانه های متقابل، بخش نرم افزار، محیط زیست، مردم، رویدادها، مصاحبه ها، مطالبی که خواننده باید بداند، شانسهای تجارت و...

سردبیر مجله print monthly (برندان پیرینگ) در مقاله ای در شماره ماه می 2016 در مورد چاپ دیجیتال مطالبی را ارائه می دهد وی می گوید که چگونه اتفاقات روزانه بر روی بازار چاپ در اروپا تاثیر می گذارد. در بخشی دیگر می گوید: ما برای پاسخگویی به تقاضاهای شما اینجا هستیم. او در مورد FESPA Digital توضیحاتی را ارائه می کند و راههای استفاده از آن را بیان می کند. در قسمتی هم نظرات کارشناسان تجاری چاپ را مطرح می کند.

 

مترجم: محمود سمیعی