ضوابط حضور ناشران داخلی درنمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام شد

باید ها و نباید ها حضور درسی و یکمین نمایشگاه کتاب اعلام شد

  • سه شنبه, 15 اسفند 1396 ساعت 12:18
  • منتشرشده در نشر

به گزارش چاپ ونشر به نقل از مهر سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، ضوابط حضور ناشران داخلی در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (۱۲-۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷) به شرح زیر منتشر شده است:

مقدمه

با توجه به برگزاری سالیانه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حضور و ثبت‌نام تمامی ناشران داخلی در این رویداد بزرگ فرهنگی، مطابق این شیوه‌نامه انجام خواهد پذیرفت.

بخش‌های مختلف مربوط به ناشران داخلی در نمایشگاه، عبارت است از:

الف) بخش ناشران عمومی؛

ب) بخش ناشران کودک و نوجوان؛

ج) بخش ناشران دانشگاهی؛

د) بخش ناشران ‌آموزشی.

متقاضیان لازم است با توجه به نوع فعالیت خود، در هریک از بخش‌های مذکور ثبت‌نام نمایند.

۱. شرایط ثبت‌نام

۱-۱. ناشران سراسر کشور اعم از خصوصی و غیرخصوصی که دارای پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و شرایط ثبت‌نام را احراز نمایند، به تفکیک هر حوزه می‌توانند طبق زمان‌بندی اعلام‌شده توسط کمیته ناشران داخلی، در نمایشگاه ثبت‌نام نمایند.

تبصره ۱: کمیته ناشران داخلی، از پذیرش هرگونه تقاضا پس از انقضای مهلت اعلام‌شده ثبت‌نام معذوراست و ستاد نمایشگاه هیچ تعهدی از حیث واگذاری غرفه در قبال ناشرانی که در زمان ثبت‌نام اطلاعات نادرست یا ناقص ارائه داده یا مدارک خود را بعد از اتمام مهلت ثبت‌نام تحویل دهند، نخواهد داشت.

تبصره ۲: زمان شروع و پایان ثبت‌نام ناشران داخلی در چهارچوب زمان‌بندی کلی نمایشگاه و مصوبات شورای برنامه‌ریزی، با تشخیص کمیته ناشران داخلی است و تمدید این مهلت هم با پیشنهاد کمیته یادشده و تأیید معاون اجرایی نمایشگاه خواهد بود.

۲-۱. مبنای ثبت‌نام برای ناشران علاوه بر دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تفکیک هر حوزه و بر اساس تعداد کتاب‌های منتشرشده، بدین شرح است:

ناشران عمومی، دانشگاهی و آموزشی: ۴۰ عنوان کتاب؛

ناشران بخش کودک و نوجوان: ۴۵ عنوان کتاب؛

تبصره ۱: در همه حوزه‌ها، حداقل ۱۵ عنوان از کتاب‌های منتشر شده باید چاپ اول باشد. کتاب‌های تجدید چاپ در هرسال، فقط یک عنوان محاسبه می‌شود.

تبصره ۲: محاسبه تعداد عناوین متقاضیان بر اساس عناوین منتشرشده طی ۴ سال اخیر تا زمان ثبت‌نام، بر اساس اطلاعات خانه کتاب ایران است و عناوین منتشرشده پیش‌ازاین دوره، در تخصیص متراژ غرفه مؤثر نیست.

تبصره ۳: کتاب‌های دیجیتال و صورت‌های جدید کتاب نیز مشابه کتاب‌های چاپی در شاخص‌های تعیین متراژ غرفه ناشران شرکت‌کننده لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴: ملاک ثبت‌نام قطعی جهت اختصاص غرفه، ورود اطلاعات کامل کتب قابل ‌عرضه در نمایشگاه و ارائه و یا ارسال اسناد و مدارک موردنیاز و واریز وجه مربوط و دریافت تأییدیه است.

تبصره ۵: متقاضیان ثبت‌نام در نمایشگاه، علاوه بر التزام به قواعد و مقرراتی که در پی می‌آید، متعهد به رعایت دستورالعمل انضباطی نمایشگاه نیز می‌باشند.

۳-۱. ناشری که شرایط ثبت‌نام را احراز کند، می‌تواند حداکثر نمایندگی ۴ ناشر دیگر را اخذ نماید که می‌باید به‌صورت مشترک کاربرگ مربوط به نمایندگی را تکمیل، ممهور و در موعد مقرر ارائه نمایند.

تبصره ۱: ثبت مراتب دریافت و پذیرش نمایندگی در هنگام ثبت‌نام و تکمیل و ارائه فرم نمایندگی و درج اطلاعات کتب ناشر واگذارکننده نمایندگی، الزامی است.

تبصره ۲: تعداد عناوین منتشرشده، هیچ‌گونه امتیازی در تخصیص متراژ اضافی برای ناشر نمایندگی‌پذیر ندارد.

تبصره ۳: عرضه کتب سایر ناشران بدون داشتن نمایندگی، ممنوع است.

۴-۱. آن دسته از ناشرانی که شرایط ثبت‌نام ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوین منتشره را احراز نمی‌نمایند، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام موقت اقدام کنند. درخواست این دسته از ناشران در کارگروه تخصصی مرتبط (متشکل از نماینده تشکل مجری، نماینده کمیته ناشران داخلی و نماینده کارگروه نظارت بر نشر داخلی) موردبررسی واقع خواهد شد و نظر کارگروه یادشده ملاک عمل جهت تخصیص غرفه خواهد بود.

تبصره:‌ ثبت‌نام از ناشرانی که دارای سابقه تخلّف در نمایشگاه‌های گذشته هستند، منوط به بررسی و موافقت کمیته ناشران داخلی و تأیید شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه است.

۵-۱. ناشرانی که خود در نمایشگاه شرکت کرده‌اند، نمی‌توانند به ناشر دیگری نمایندگی اعطا نمایند.

تبصره ۱: تشکل‌ها، نهادهای دولتی و تعاونی‌های نشر، فقط مجاز به عرضه و فروش کتب ناشرانی هستند که در نمایشگاه حضور ندارند.

تبصره ۲: ناشران ملزم‌اند قبل از ثبت‌نام، برای کنترل اطلاعات کتاب‌های خود به وبگاه موسسه خانه کتاب ایران مراجعه و در صورت مشاهده مغایرت، نسخه‌ای از کتاب را به همراه تصویر اعلام وصول به بانک اطلاعات کتاب در مؤسسه خانه کتاب ایران ارائه نمایند.

۶-۱. ناشران شرکت‌کننده، باید کتب خود را با رعایت کف و سقف تخفیف تعیین‌شده (حداقل با ۱۰٪ و حداکثر با ۳۰٪ تخفیف) و در صورت درخواست خریدار با صدور فاکتور خرید ممهور به مهر ناشر صاحب غرفه به خریداران عرضه نمایند.

تبصره:‌ برای تمامی فروش‌های مازاد بر ۵ میلیون ریال که با بن تسویه می‌شود، صدور فاکتوری که تمامی مشخصات خریدار (اعم از شماره ملی، تلفن همراه، آدرس کامل و زمان صدور فاکتور) در آن قید شده باشد ضروری است و ناشر مکلف به نگهداری یک نسخه از آن است. زمان انجام تراکنش و تاریخ فاکتور باید با هم مطابقت داشته و کتاب‌ها نیز قابل تحویل در محل باشد.

 ۷-۱. ناشران می‌توانند نمایندگی فروش کتاب مؤلفانی که ناشر آثار خود هستند را پس از اخذ موافقت کمیته ناشران داخلی و مشروط به درج به‌موقع اطلاعات کتب مربوط در سامانه ثبت‌نام، بپذیرند. مؤلف مجاز به اعطای نمایندگی عرضه اثر به بیش از یک ناشر نیست.

۲. شرایط حضور در نمایشگاه

۱-۲. ناشران مجاز به واگذاری غرفه به غیر نیستند و برابر مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.

۲-۲. فروش کتب غیرمجاز و عرضه کتب غیر تخلف محسوب می‌شود و برابر مقررات و ضوابط، با متخلفان برخورد خواهد شد.

۳-۲. رعایت حجاب و شئون اسلامی از سوی غرفه‌داران الزامی است. (استفاده از لباس اداری مناسب توصیه می‌شود.)

۴-۲. آن دسته از ناشرانی که در حوزه‌های مختلف نشر فعالیت می‌کنند، در صورت درخواست ثبت‌نام در چند حوزه مشروط به انتشار تعداد عناوین تخصصی لازم برای حضور در هر حوزه و وجود فضای کافی، امکان برخورداری از غرفه مستقل در سایر بخش‌ها را خواهند داشت. درهرصورت، ناشر مجاز به ارائه هر عنوان کتاب در بیش از یک غرفه تخصصی نیست و ضرورت دارد هر کتاب صرفاً در حوزه تخصصی مربوط عرضه شود.

تبصره ۱: کتاب‌های آموزشی فقط در بخش کتب آموزشی نمایشگاه عرضه می‌شوند.

تبصره ۲: در صورت فقدان فضای کافی، غرفه تنها به اولویت انتخاب اول ناشر در برگه تقاضای ثبت‌نام، اختصاص خواهد یافت. در بخش ناشران کودک و نوجوان، کتب کمک‌درسی دانش‌آموزان مبنای محاسبه متراژ غرفه قرار نمی‌گیرد.

تبصره ۳: در صورت عدم امکان واگذاری غرفه دوم، این گروه از ناشران می‌توانند عرضه و فروش کتب بخش دوم مورد درخواست خود را به ناشر دیگری به‌صورت نمایندگی واگذار نمایند.

۵-۲. هر کتاب صرفاً در یک غرفه قابل‌عرضه است و کتاب‌هایی که با همکاری چند ناشر تولید می‌شود و نام ناشران همکار در شناسنامه کتاب‌ها ذکر می‌شود، تنها در غرفه ناشری که شابک کتاب‌ها به او تعلق دارد، قابل‌عرضه است.

۶-۲. تخصیص غرفه به هر ناشر و تعیین متراژ آن در بخش‌های مختلف، بر اساس متراژ مفید سالن‌های در اختیار و شاخص‌هایی همچون شمارگان، تعداد عناوین، تعداد صفحات، کیفیت آثار از حیث محتوا، تألیف، ترجمه و همچنین رعایت و توجه به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی جامعه و آثار برگزیده در جشنواره‌های مختلف و تألیفاتی که آماده‌سازی، صحافی و چاپ آن‌ها ویژه، زمان‌بر و هزینه‌بر است، خواهد بود.

۷-۲. تخصیص غرفه و تعیین متراژ آن در مورد ناشران کتب مرجع تألیفی (فرهنگ‌نامه‌ها، دائره‌المعارف) و آثار نفیس فرهنگی و هنری با توجه به رویه‌های تجربه‌شده در نمایشگاه‌های گذشته، با تأیید کارگروهی متشکل از نماینده کمیته ناشران داخلی، ‌ یک نماینده از تشکل مربوط و یک کارشناس با معرفی اداره کتاب حسب موضوع، ملاک عمل خواهد بود. حصول این امر در صورتی است که در زمان ثبت‌نام، ناشر متقاضی کتباً درخواست خود را در سایت ثبت‌نام اعلام نماید.

۸-۲. عرضه و فروش کتاب افست در نمایشگاه، در صورتی مجاز است که علاوه بر دارا بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ناشر اصلی یا نماینده رسمی وی، آن کتاب را در نمایشگاه عرضه نکرده باشد.

۹-۲. میزان مجاز حضور افراد و صدور کارت به شرح ذیل است:

تا ۱۲ متر غرفه، سه نفر متصدی؛

از ۱۲ متر به بالا، به ازای هر سه متر، یک نفر متصدی.

۳. مدارک موردنیاز برای ثبت‌نام

متقاضیان موظف‌اند طبق جدول زمانی اعلام‌شده توسط کمیته ناشران داخلی نمایشگاه، نسبت به ثبت تقاضای ثبت‌نام از طریق سایت ثبت‌نام و ارائه مدارک موردنیاز به شرح زیر اقدام نمایند.

۱-۳. مدارک درخواست ثبت‌نام شامل:

تکمیل فرم تقاضای ثبت‌نام؛

تصویر پروانه نشر معتبر (حداقل تا پایان ماهی که نمایشگاه در آن برگزار می‌شود، اعتبار داشته باشد)؛

پذیرش و قبول مجموعه ضوابط نمایشگاه (ازجمله دستورالعمل انضباطی ناشران داخلی، مقررات حضور در غرفه، ضوابط درخواست دستگاه کارت‌خوان، شرایط تبلیغات در نمایشگاه، ضوابط فعالیت‌های جنبی)؛

تکمیل فرم‌های مربوط؛ ازجمله فرم مربوط به دستگاه کارت‌خوان و فرم مربوط به فعالیت‌های جنبی یا  فرم مربوط به درخواست نیازهای رفاهی (در صورت تمایل)؛

۲-۳. مدارک مربوط به نمایندگی شامل:

ارائه فرم اعطای نمایندگی همراه با مشخصات کامل (نام مدیرمسئول، نشانی و تلفن) با مهر و امضای ناشر واگذارکننده؛

تصویر پروانه نشر معتبر ناشر واگذارکننده؛

ارائه فهرست کتاب‌های منتشرشده از خانه کتاب (برای آن دسته از ناشرانی که طبق ضوابط از ناشر یا ناشران دیگر نمایندگی دارند)؛

تبصره: زمان اعطاء و پذیرش نمایندگی از ناشران، صرفاً تا پایان مهلت ثبت‌نام خواهد بود.

۳-۳. مدارک مالی:

شامل رسید واریز وجه یا حواله الکترونیکی یا رسید پرداخت نقدی؛

تبصره: تحویل غرفه به ناشران ثبت‌نام کننده، منوط به ارائه برگ تسویه‌حساب و پرداخت کامل وجه اجاره غرفه خواهد بود.

۴-۳. مدارک مربوط به اطلاعات دقیق کتاب‌های قابل‌عرضه در نمایشگاه شامل:

اطلاعات کتاب‌های قابل‌عرضه (ارائه اطلاعات کتب‌ منتشره طی ۶ سال اخیر که در نمایشگاه عرضه خواهد شد، با ذکر نام کتاب، نویسنده یا مترجم، شمارگان، ‌ سال انتشار، موضوع و نوبت چاپ در هنگام  ثبت‌نام)؛

تبصره: عرضه کتبی که بیش از ۶ سال از تاریخ انتشار آن گذشته، در نمایشگاه ممنوع است.

۵-۳. مدارک هویتی کارکنان غرفه:

ارائه فایل عکس جدید ۴×۳ کارکنان به‌منظور صدور کارت عکس‌دار؛

ارائه فایل اسکن کارت ملی کارکنان (مدیر غرفه، جانشین مدیر و کارکنان غرفه)؛

تکمیل فرم صدور کارت شناسایی افراد موردنظر برای حضور در غرفه.

تبصره ۱: تکمیل تمامی اوراق ثبت‌نام که به همراه ضوابط حضور در نمایشگاه ارائه می‌شود، الزامی است و ثبت‌نام و حضور در نمایشگاه با مدارک ناقص، مقدور نخواهد بود.

تبصره ۲: در صورت ارائه هرگونه اطلاعات نادرست از سوی ناشران، ‌ تصمیم لازم طبق مقررات در هیئت رسیدگی به تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد.

تبصره ۳: تحویل غرفه به ناشران واجدشرایط، منوط به تکمیل و ارائه برگ تعهدنامه (دارای مهر انتشارات و امضای مدیرمسئول) مبنی بر مطالعه و پذیرش کامل ضوابط نمایشگاه است.

 ۴. مبلغ و نحوه پرداخت اجاره غرفه:

لازم است ناشران پس از اعلام متراژ تخصیصی غرفه‌ها، در زمان تعیین‌شده کل مبلغ اجاره غرفه را بر اساس جدول زیر به ‌حسابی که از سوی کمیته ناشران داخلی اعلام خواهد شد، واریز ‌نمایند:

https://media.mehrnews.com/d/2018/03/06/4/2734379.jpg

تبصره ۱: مبلغ اجاره غرفه در فضای غیر مسقف(چادر)، مطابق نمایشگاه سی ام و بدون افزایش محاسبه خواهد شد.

تبصره ۲: به منظور مدیریت بهینه فضای مسقف نمایشگاهی، کمیته متراژ غرفه برای اختصاص به ناشران، ۴.۵ متر مربع (در غالب غرفه مشترک) و بیشینه متراژ اختصاصی در فضای مسقف ۲۵۰ متر مربع و در فضای غیر مسقف ۳۵۰ متر خواهد بود. در صورت اقتضای الزامات فنی و اجرایی و با موافقت کمیته ناشران داخلی، ارقام پیش گفته تا رفع مشکل قابل تغییر است.  

تبصره ۳: به منظور تقویت بُعد نمایشگاهی این رویداد، در صورت پیشنهاد هر بخش و موافقت کمیته

ناشران داخلی، امکان واگذاری «غرفۀ نمایشگاهی» به صورت رایگان تا سقف ۵ درصد کل فضای هر بخش مشروط به رعایت موارد زیر وجود دارد:

• ناشران متقاضی در صورت استفاده از غرفۀ نمایشگاهی، اجازه فروش کتاب در نمایشگاه را ندارند؛

• ناشرانی که از این امکان استفاده می‌کنند، نمیتوانند نمایندگی فروش کتا بهای خود را به ناشران حاضر در نمایشگاه واگذار نمایند.

تبصره ۴: فهرست ناشران دولتی و عمومی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام خواهد نمود.

تبصره ۵: ناشران خصوصی شهرستانی تا سقف ۱۵ مترمربع، از ۵۰ درصد تخفیف بهره مند می‌شوند.

تبصره ۶: عدم واریز وجه در موعد مقرر، به منزله انصراف از حضور در نمایشگاه تلقی می‌شود.

 ۵. دستورالعمل انضباطی ناشران داخلی

ارتکاب هر یک از موارد زیر در بخش ناشران داخلی نمایشگاه، تخلف محسوب می‌شود:

۱-۵. واگذاری غرفه به غیر؛

۲-۵. ارائه و فروش کتاب‌های سایر ناشران.

تبصره ۱: ناشرانی که در نمایشگاه شرکت کرده‌اند، فقط در صورت داشتن نمایندگی از ناشران غایب در نمایشگاه حق فروش کتاب آن‌ها را دارند. هر ناشر غایب در نمایشگاه، می‌تواند فقط به یک انتشاراتی نمایندگی فروش کتاب‌های خود را واگذار نماید.

۳-۵. ارائه و فروش کتب ذیل در نمایشگاه:

الف: کتب فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (شامل مجوز اولیه و اعلام وصول)؛

ب: کتب بدون شناسنامه؛

ج: کتب غیرمرتبط با موضوع سالن؛

د: کتب افست برخلاف مفاد بند ۸-۲؛

۴-۵. فروش کالای غیر کتاب.

تبصره ۱: فروش وسایل غیر از کتاب مانند پوستر، لوح فشرده، کارت تبریک، لوازم‌التحریر، جورچین، عروسک و اسباب‌بازی ممنوع است.

تبصره ۲: ارائه هر نوع محصول فرهنگی منضم به کتاب، مشروط به ارتباط مستقیم آن با محتوای کتاب به تشخیص مدیر بخش، بلامانع است.

تبصره ۳: عرضه نقشه و پوستر علمی - آموزشی، مشروط به اینکه تولید خود ناشر بوده و مغایرتی با شئون اسلامی نداشته باشد، بلامانع است.

تبصره ۴: عرضه لوح فشرده (دارای مجوز از مراجع قانونی) که مصداق کتاب الکترونیک باشد، بلامانع است.

تبصره ۵: پیش‌ثبت‌نام یا ثبت‌نام هرگونه دوره و کلاس آموزشی و مشاوره از قبیل «کنکور، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری» و عناوین مشابه در نمایشگاه ممنوع است.

تبصره ۶: ناشران ملزم به تهیه و نگهداری فهرست کتب قابل‌عرضه در غرفه خود (شامل کتب خود و نمایندگی‌ها مطابق اطلاعات درج‌شده در سامانه ثبت‌نام) جهت ارائه به ناظران هستند. این فهرست توسط مدیریت بخش مربوط کنترل و ممهور به مهر و امضای بخش خواهد شد.

۵-۵. هرگونه اقدام مغایر با اهداف فرهنگی تعیین‌شده در مورد بن الکترونیکی کتاب:

الف: معاوضه بن با وجه نقد یا نقدکردن کارت الکترونیکی بدون فروش کتاب؛

ب: دریافت بن‌های الکترونیکی کتاب اشخاص به صورت تجمیعی و گروهی (مجموعاً با اعتبار بیش از ۵ میلیون ریال)؛

ج: عدم صدور فاکتور دقیق (مطابق تبصره ذیل بند ۶-۱) در تمامی فروش‌های مازاد بر ۵ میلیون ریال که مبلغ آن با بن پرداخت می‌شود؛

د: دریافت مبلغ از طریق بن الکترونیکی بدون تحویل کتاب در محل نمایشگاه؛

ه: هزینه کردن بن خرید کتاب در غرفه انتشاراتی که وابسته به مراکز عمومی یا دولتی بوده و دستگاه متبوع بن را جهت تجهیز کتابخانه‌های ذی‌ربط دریافت نموده است.

۶-۵. تبلیغات غیرمجاز، گمراه‌کننده و خارج از ضوابط تعیین‌شده در شیوه‌نامه ثبت‌نام و تبلیغات.

۷-۵. عدم رعایت حداقل و حداکثر تخفیف تعیین‌شده در بند ۶-۱ ضوابط.

تبصره: در صورت درخواست فاکتور توسط خریدار، ناشران موظف به صدور فاکتور با درج تخفیف می‌باشند.

۸-۵. ایجاد مزاحمت‌های صوتی برای غرفه‌های مجاور.

۹-۵. عدم استفاده از دستگاه کارت‌خوان و نپذیرفتن بن یا کارت الکترونیکی کتاب.

۱۰-۵. فروش کتاب به قیمت بالاتر از پشت جلد یا مخدوش بودن قیمت پشت جلد.

۱۱-۵. عدم تجهیز غرفه به کپسول اطفای حریق.

۱۲-۵. عدم حضور مسئول یا جانشین مسئول در غرفه و تأخیر در بازگشایی و تعجیل در تعطیلی غرفه.

۱۳-۵. اجرای فعالیت جنبی بدون هماهنگی با کمیته ناشران داخلی (طبق دستورالعمل فعالیت‌های جنبی).

۱۴-۵. برهم زدن نظم عمومی در غرفه و سالن (ایجاد راه‌بندان در راهروهای سالن و ...).

۱۵-۵. عدم رعایت حجاب و شئون اسلامی توسط کارکنان غرفه.

۱۶-۵. حضور افراد غیرمسئول در داخل غرفه.

۱۷-۱. عدم الصاق کارت شناسایی توسط کارکنان غرفه‌ها.

۱۸-۵. ارائه اطلاعات نادرست و ناقص در اسناد ثبت‌نام.

۱۹-۵. تعرض به فضای خارج از غرفه (راهروها و مسیرهای اضطراری و فضای پشت غرفه‌ها).

۲۰-۵. ساخت‌وساز غیرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه.

۲۱-۵. عدم رعایت تذکرات قانونی از سوی مسؤولین و ناظران مربوط.

۲۲-۵. عدم تحویل گرفتن غرفه تا یک روز قبل از نمایشگاه و یا عدم چیدمان به‌موقع غرفه در زمان بازگشایی و افتتاح نمایشگاه.

۲۳-۵. عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط مدیریت بخش و ستاد برگزاری نمایشگاه.

۶. ضوابط و مقررات اجرایی فعالیت غرفه‌داران

اهم ضوابط و مقررات اجرایی حضور شرکت‌کنندگان و فعالیت غرفه‌ها در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به‌قرار زیر است.

۱. ساعت کـار نمایشـگاه بـرای بازدیدکننـدگان، از ساعت ۱۰ تـا ۱۹ است که بنا به تشخیص معاونت اجرایی نمایشگاه قابل‌تغییر خواهد بود. ناشـران و غرفـه داران بایـد ۳۰ دقیقه قبل از گشایش درب سالن در محل غرفه حاضر باشند.

۲. ساعت انتقال کتـاب در ایـام برگـزاری نمایشـگاه، همه‌روزه از سـاعت ۷ تـا ۹ صـبح است و در زمان‌های قبـل و بعد از ساعت تعیین‌شده از تردد خودروهای حمل کتاب جلوگیری خواهد شد.

۳. تهیه یک عدد کپسول جهـت اطفاء حریق در هـر غرفـه الزامـی اسـت. کپسـول بایـد CO۲ یـا آب و گاز باشد. در غرفه‌های بیش از ۱۲ متر به‌تناسب متراژ، به تعداد کپسول بیشتری نیاز است.

۴. نصب و الصاق کارت شناسایی برای غرفه‌داران در تمام ساعات کار نمایشگاه، الزامی است.

۵. اخـذ انشـعاب فرعـی بـرق بـرای مصـارف متفرقـه و بـدون همـاهنگی، اکیـداً ممنوع است. مسؤولیت بـروز هرگونه حادثه ناشی از انشعاب غیرمجاز به عهده مدیر غرفه خواهد بود.

۶. در صورت مشاهده سیم‌کشی برق فاقد استاندارد و نامناسب بودن آن، لازم است سریعاً مراتب به مدیر سالن اطلاع داده شود.

۷. در صـورت نزدیکـی غرفه به تابلوی برق، رعایت مـوارد ایمنی نظیر خالی بودن محوطه نزدیک تابلو، عدم استقرار کتاب و ضایعات و مواد قابل اشتعال، ضروری است.

۸. نگهداری مایعات قابل اشتعال در سالن‌های نمایشگاه ممنوع است.

۹. استفاده از هرگونه بخـاری برقـی، کتری برقی و اسـتفاده از منـابع روبـاز حرارتـی و پخت‌وپز در غرفـه‌هـا ممنوع است.

۱۰. استعمال دخانیات در کلیه سالن‌های نمایشگاه ممنوع است.

۱۱. قرار دادن مواد قابل اشتعال و اضافی بر روی سیم‌های برق ممنوع است.

۱۲. نگهداری و نمایش کتاب مخـتص بـه فضـای غرفـه‌هـا بـوده و استفاده از محـیط راهروهـا و مسـیرهای اضـطراری و پشت دیوارها ممنوع است.

۱۳. توجه به تذکر کارشناسان و مسؤولین نمایشگاه جهت بهبود کیفیت نمایشگاه و بالا بردن ضریب ایمنی الزامی است.

۱۴. حضور به‌موقع در زمان آغاز به کار نمایشگاه و تخلیـه سالن‌ها در زمان پایان ساعت کار نمایشگاه الزامی است. در صورت عدم حضور در زمان مقرر، مسؤولیت هرگونه خسارت و حوادث احتمالی به عهده مسئول غرفه است.

۱۵. در هنگام بروز حادثه عـلاوه بـر حفـظ آرامـش، مراتب سریعاً بـه مسؤولین سـالن اطـلاع داده شـود و از هجوم به درب‌های خروجی پرهیز شود.

۱۶. در هنگام بروز حادثه با توجه به علائم اضطراری و از کوتاه‌ترین مسیر، سالن ترک شود.

۱۷. ساخت‌وساز غیرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه ممنوع است.

۱۸. مسؤولیت حفاظت از وجه نقد و سایر وسایل قیمتی در غرفه به عهده مسئول غرفه است.

۱۹. استفاده از دیواره‌های جانبی بیرون از غرفه‌ها و دیوار سالن ممنوع است.

۲۰. نصب استندهای تبلیغاتی و مسدود کردن مسیر بازدیدکنندگان ممنوع است.

۲۱. حفظ و نگهداری غرفه‌هــای تحــویلی، به عهده غرفــه‌داران اســت. در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت و استفاده ناصحیح، شرکت‌کنندگان موظف به جبران خسارت برابر اعلام نظر کمیته اجرایی خواهند بود.

۲۲. نظافت داخل غرفه‌ها به عهده غرفه‌داران است و شایسته است در نظافت کلی نمایشگاه کوشا باشند.

۲۳. انجام هرگونـه تبلیغـات محیطـی، صـرفاً منوط به کسـب مجـوز است و در صـورت مشـاهده تبلیـغ غیـرمجاز، از انجام آن جلوگیری خواهد شد.

۲۴. لازم است کلیه قفسـه‌ها، تابلوها، تجهیزات و سایر عناصر غیر سازه‌ای در جای خود تثبیـت شوند تا از سقوط احتمالی آن‌ها جلـوگیری شود؛ در صورت مشاهده هرگونه نقص، ضروری است مراتب به مسئولین سالن اطلاع داده شود.

۲۵. در صورت استشمام هر بـوی غیرعادی (سوختگی مواد شـیمیایی، دود و ...)، لازم است سریعاً مراتب به مسؤولین اطلاع داده شود.

۲۶. رعایت حجاب و شئون اسلامی توسط غرفه‌داران الزامی است.

۲۷. نصب دستگاه کارت‌خوان به‌منظور سهولت خرید بازدیدکنندگان الزامی است و غرفه‌داران موظف‌اند نسبت به دریافت و نصب دستگاه کارت‌خوان و عودت سالم دستگاه اقدام نمایند.

تبصره: استفاده از دستگاه کارت‌خوان سایر بانک‌ها (غیر از بانک عامل نمایشگاه) مجاز نیست.

۲۸. نام‌گذاری غرفه‌ها، بر اسـاس نـام و مشخصات متقاضـی در زمـان ثبت‌نام است و توسـط مسئول بخـش ثبـت‌نـام انجام خواهد شد.

۲۹. ورود و خروج کتاب و سایر تجهیزات از کلیه سالن‌ها، منوط به اجازه مدیر سالن است.

۳۰. در صورت عـدم رعایـت ضـوابط اعلام‌شده و ارتکـاب هرگونـه تخلـف، مراتب در هیئت رسـیدگی بـه تخلفـات طرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

 ۷. شیوه‌نامه فعالیت‌های جنبی ناشران داخلی

رعایت موارد زیر به‌منظور اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های جنبی ناشران، اعم از داخل غرفه‌ مربوط و یا سرای اهل‌قلم، الزامی است:

۱. اعلام و ارائه مشخصات هریک از برنامه‌ها شامل: عنوان برنامه، نام سخنران یا مدعو، تاریخ، ساعت، برآورد تعداد شرکت‌کنندگان و محل اجرای برنامه به کمیته ناشران داخلی و کمیته فعالیت‌های علمی‌-‌ فرهنگی.

۲. اخذ مجوز لازم از کمیته ناشران داخلی جهت انجام فعالیت‌های جنبی در داخل غرفه.

تبصره: جهت اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های جنبی در سرای اهل‌قلم، ضرورت دارد ناشران فرم مربوط را تکمیل نموده و از طریق کمیته ناشران داخلی حداکثر تا دو هفته قبل از شروع نمایشگاه به کمیته فعالیت‌های علمی و فرهنگی ارسال و با دریافت مجوز، هماهنگی لازم به عمل‌آورند.

۳. کمیته فعالیت‌های علمی و فرهنگی به‌تناسب اهداف، برنامه‌ها و امکانات خود درخصوص تقاضاهای رسیده اتخاذ تصمیم می‌نماید.

۴. رعایت کامل مقررات مربوط و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی حاکم بر سالن، در طول مدت اجرای برنامه ضروری است.

۵. مسؤولیت محتوای برنامه‌های داخل غرفه به عهده برگزارکننده است و کمیته ناشران داخلی مسؤولیتی در مـورد محتـوای برنامه‌ها و تخلفات احتمالی و پاسخگویی در قبال دستگاه‌های نظارتی ندارد و برگزارکننده شخصاً مسئول و پاسخگو خواهد بود.

۸. شرایط واگذاری دستگاه کارت‌خوان

 درج اطلاعات کامل حساب در فرم‌های مربوط الزامی است.

 در روزهای برگزاری نمایشگاه، اختصاص دستگاه به‌هیچ‌وجه مقدور نیست.

 شماره‌حساب اعلام‌شده، غیرقابل تغییر است.

 در صورت ارائه شماره‌حساب اشتباه، مسئولیت آن بر عهده ناشر است.

 ارائه فرم مخدوش و یا خط‌خورده قابل‌قبول نیست.

 ۹. دستورالعمل ساخت غرفه

به‌منظور حفظ انضباط محیط و زیبایی نمایشگاه و یکپارچگی امور تبلیغاتی، غرفه‌داران و ناشران صرفاً در چهارچوب شرایط و ضوابط مندرج ذیل، مجاز بـه فعالیت تبلیغاتی خواهند بود:

۱. حداکثر ارتفاع مجاز غرفه‌سازی برای غرفه‌های خودساز، ۳ متر و بدون تماس با سقف‌ها و دیواره‌ها و با رعایت فاصله ایمن است.

۲. ساخت غرفه‌های خودساز در ۲ طبقه در فضای نمایشگاهی مجاز نیست.

۳. در طراحی غرفه‌های خودساز، رعایت استاندارد نمایشگاهی مانند عدم تماس با دیواره‌های موقت، راهروها، استفاده از مواد مناسب، جمع‌آوری ضایعات و پاک‌سازی به‌موقع محیط پس از پایان کار نمایشگاه، الزامی است.

۴. ساخت غرفه‌های خودساز با مصالح ساختمانی (آجر، سیمان، شیشه، آهن...) در سالن‌های نمایشگاهی مجاز نیست.

۵. فضای تبلیغاتی غرفه‌داران صرفاً محدود به داخل غرفه خود بوده و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت به طراحی و تزیین غرفه خود اقدام کنند.

۶. ستاد برگزاری به‌منظور یکسان‌سازی نما و کتیبه سردر غرفه‌ها، طرح‌های واحدی را پیش‌بینی نموده و به اجرا درمی‌آورد. بنابراین غرفه‌داران از نصب هرگونه نوشته و یا طرح جداگانه خودداری نمایند.

۷. تخلف از مفاد ضوابط ابلاغی، موجب طرح موضوع در هیئت رسیدگی به تخلفات خواهد بود.

۱۰. شرایط تبلیغات

۱- غرفه‌دارانی که تمایل به انجام تبلیغات دارنـد، لازم است نسبت به اخذ مجـوز لازم از کمیته تبلیغات و بازرگانی نمایشگاه اقدام نمایند.

۲- توزیع ساک دستی آرم‌دار، جدول، جورچین و بازی‌های علمی به شکل تبلیغاتی و دیگر کالاهای مشابه در خارج از غرفه، صرفاً با اخذ مجوز فوق امکان‌پذیر است.

۳- نصب و توزیع هرگونه تراکت، بنر، بالن، بروشور، کارت ویزیت، برچسب، لوح فشرده (غیر از کتاب الکترونیک)، پوستر، کارت‌پستال و دیگر اقلام تبلیغاتی در خارج از غرفه بدون اخذ مجوز یادشده مجاز نیست.

۴- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی قانونی در خارج از غرفه با اخذ مجوز کمیته پیش‌گفته بلامانع است. ارتفاع غرفه در اختیار غرفه‌داران، حداکثر ۳ متر است.

 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)