محمد‌جواد مرادی‌‌نیا، با تاکید بر اهمیت و جایگاه اصل 24 قانون اساسی در جریان کارشناسی کتاب گفت: اصل بر آزادی بیان است، مگر موارد مخل مبانی اسلام و مخل حقوق عمومی. تکلیف و وظیفه کارشناسان کتاب وزارت ارشاد تشخیص مصادیق اخلال در دو مورد یاد شده است.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از ایبنا؛ محمد‌جواد مرادی‌‌نیا با بیان این مطلب که  بررسی و صدور مجوز کتاب، بایستی بر مبنای قانون باشد، نه سلیقه اشخاص، بیان کرد: تکلیف شرایط صدور مجوز کتاب در اصل ۲۴ قانون اساسی روشن شده است؛ براین اساس، اصل بر آزادی بیان است، مگر موارد مخل مبانی اسلام و مخل حقوق عمومی. تکلیف و وظیفه کارشناسان کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشخیص مصادیق اخلال در دو مورد یاد شده است.

مرادی‌نیا با اشاره به برگزاری نشست کارشناسان حوزه کتاب ادارات کل استانی وزارت ارشاد، ادامه داد: مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز هیات نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب نیز تا حدود زیادی مصادیق این دو شرط اصل ۲۴ قانون اساسی را احصاء کرده و تقریبا راه را بر برخورد سلیقه‌ای  بسته است. کارشناسان اجازه ندارند بیش از آن چیزی را که در قانون آمده است، از نویسندگان یا ناشران بخواهند.

به گفته مرادی‌نیا، حفظ تمامیت ارضی کشور، رعایت اخلاق، باورهای دینی، حفظ ارکان خانواده، آبروی اشخاص، غرور ملی و... ازجمله مواردی هستند که در آثار مکتوب نبایستی دستخوش آسیب و تخریب قرار گیرند و وظیفه کارشناسان کتاب، نظارت بر رعایت مواردی از این دست است.

رئیس اداره کتاب  بیان کرد: در عین حال، باب گفت‌وگو با اهالی فرهنگ باز است چراکه احتمال تشخیص اشتباه کارشناسان منتفی نیست و چه بسا سوء تفاهم‌هایی پیش بیاید که با گفت‌وگو، برطرف شده و فهم مشترک شکل پذیرد.

مرادی‌نیا افزود: کار بررسی کتاب نبایستی با داوری و نقد کتاب خلط شود، چه بسا کتاب‌هایی که از نظر ما دچار اشکالات محتوایی یا ضعف در تحقیق و نگارش باشد و یا با دیدگاه‌های ما فاصله داشته باشند؛ ولی ما مجاز به دخالت دیدگاه خود در بررسی و صدور مجوز نیستیم. کتاب بایستی چاپ و منتشر شود و در فضایی دیگر توسط صاحبنظران هر حوزه نقد شود، در این صورت است که به رشد و  نشاط علمی و فرهنگی کشور کمک شده است.

نشست دو روزه دبیران علمی و کارشناسان حوزه کتاب وزارت ارشاد در ۱۳ و ۱۴ تیر در تبریز برگزار شد.