عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از تصمیمات جدید دولت و مجلس در حوزه ی رفع کمبود کاغذ خبر داد.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از حجت الاسلام احد آزادی خواه نماینده ی مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استماع و بررسی گزارش های کمیسیون در روزهای آینده اظهار داشت: قرار است طی روزهای آینده, در نشست کمیسیون, گزارش های ارائه شده از سوی دو تن از اعضا بررسی و تعاملاتی با وزارتخانه های اقتصاد,صنعت و ارشاد صورت بگیرد.

وی افزود:صنعت چاپ و نشر یک صنعت نوپا و نوپدیده است که نیاز به تقویت و مساعدت دارد. چرا که در حوزه نشر نیز خروجی های این صنعت بسیار محدود میباشد.

وی خاطرنشان کرد:کشور ما یک کشور فرهنگی است و همانطور که انقلاب ما هم از نوع فرهنگی بوده است باید در حوزه صنعت چاپ و نشر تقویت شویم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که کمیسیون فرهنگی در جهت حمایت از ناشران خرده پا چه برنامه هایی را در نظر دارد گفت: ناشران خرده پا ازجهتی فرصتی برای کشورند چرا که توانایی شناسایی سوژه های جدید فرهنگی,هنری,علمی و آموزشی را داشته و می وانند وارد عرصه شده و بازار را بدست بگیرند ، اما از طرفی می توانند تهدید باشند.از این جهت که اگر این ناشران مدیریت نشوند و نظارتی بر آنها نباشد و خروجی این ناشران قابل استفاده نباشد می توانند به یک آسیب جدی تبدیل شوند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: بعنوان مثال وزارت ارشاد و مجموعه های وابسته باید نظارت دقیق این ناشران را برعهده بگیرند. مخصوصا با شرایطی که در حوزه کاغذ پدید آمده است. این هدایتگری و نظارت میتواند در جهت تعمیق و گسترش فعالیت های ناشران خرده پا, موثر و مفید باشد.

حجت الاسلام آزادی خواه در پایان از آمادگی کمیسیون فرهنگی برای حمایت از ناشران در صورت ارائه ی لایحه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.