نقش بسته بندی در قیمت دارو

اکنون در تعیین قیمت دارو بر اساس هزینه‌های تولید، بسته‌بندی و سود فروش عمل می‌کنیم، اما از سال ۹۷، روش تعیین قیمت دارو فرق خواهد کرد. برای این کار بر اساس تبعیت از قیمت جهانی عمل خواهیم کرد؛ متناسب با اینکه تولیدکنندگان داخلی اولین تولیدکننده دارو باشند و اینکه داروها در چه مرحله‌ای قرار دارند و، اقدام خواهیم کرد. پیش‌بینی می‌کنیم با این روش، قیمت داروهای تولید داخل منطقی‌تر خواهد شد. سال گذشته این روش را تست کرده‌ایم و با داروسازان به توافق رسیده‌ایم و در سال ۹۷ بر همین اساس پیش خواهیم رفت.

به گزارش چاپ و نشر به نقل از عیارآنلاین، اکبر برندگی در ارتباط با مشکلات واقعی شدن قیمت داروهای تولید داخل در کشور، گفت: قیمت دارو در ایران بر اساس ادبیات حاکم بر اقتصاد کشور شکل می گیرد، زیرا اقتصاد ما یک اقتصاد آزاد نیست و طبق قانون، قیمت گذاری کالاها در دست دولت است و تعیین قیمت دارو هم مستثنی نیست.

وی با تاکید بر اینکه در تعیین قیمت دارو بر اساس هزینه های تولید، بسته بندی و سود فروش عمل می کنیم، افزود: از سال ۹۷، روش تعیین قیمت دارو فرق خواهد کرد.

برندگی اشاره به اینکه در تعیین قیمت داروهای وارداتی موفق عمل کرده ایم، ادامه داد: در تعیین قیمت داروهای وارداتی، بر اساس بررسی قیمت دارو در چند کشور مشابه خودمان عمل کردیم، بطوری که ۵ کشور را انتخاب و قیمت داروهای برند وارداتی را مورد ارزیابی قرار داده و طبق آن، برای داروهای وارداتی به کشورمان عمل کردیم.

مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو با عنوان این مطلب که با این روش موفق شدیم بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش قیمت داروهای وارداتی را داشته باشیم، افزود: این روش موفقی بوده و توانسته ایم به رغم نوسانات نرخ ارز، قیمت داروهای وارداتی را پایین بیاوریم.

برندگی در ارتباط با تعیین قیمت داروهای تولید داخل، گفت: برای تعیین قیمت داروهای تولید داخل نیز بر اساس تبعیت از قیمت جهانی عمل خواهیم کرد، متناسب با اینکه تولیدکنندگان داخلی اولین تولیدکننده دارو باشند و اینکه داروها در چه مرحله ای قرار دارند و، اقدام خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: پیش بینی می کنیم با این روش، قیمت داروهای تولید داخل منطقی تر خواهد شد.

برندگی با عنوان این مطلب که سال گذشته این روش را تست کرده ایم و با داروسازان به توافق رسیده ایم، گفت: در سال ۹۷ بر همین اساس پیش خواهیم رفت.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)