مصرف‌کنندگان جوان تایوانی اولویت انتخاب نوشیدنی خود را بسته‌بندی مدرن قرار دادند و بنابراین تولیدکنندگان چای با بسته‌بندی‌های مدرن تولید کردند و در سال ۲۰۱۷ فروش خود را افزایش دادند.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از نوش آنلاین، با توجه به نگرانی در مورد مصرف قند، بسیاری از مصرف‌کنندگان تایوانی، چای آماده کم شکر را ترجیح می‌دهند. تایوان با توسعه محصولات جدید نوشیدنی شاهد رشد خطوط تولید محصول و راه‌اندازی کمپین بازاریابی برای کاهش چای سبز و قهوه در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ بود، هرچند که در میان مصرف‌کنندگان محلی کمتر مورد استفاده قرار می‌گرفت.

در سال ۲۰۱۷ برندهای موجود چای آماده دوباره وارد بازار شدند و برندهای جدید راه اندازی شدند تا تقاضای مصرف‌کنندگان را برآورده کنند. در بررسی تحقیق بازار تولیدکنندگان نوشیدنی در تایوان، مصرف‌کنندگان جوان اولویت انتخاب خود را بسته‌بندی مدرن قرار دادند و بنابراین تولیدکنندگان چای، بسته‌بندی‌های مدرن تولید کردند و فروش خود را در سال ۲۰۱۷ افزایش دادند.

رقابت بسیاری در میان برندهای چای آماده در تایوان وجود دارد و این رقابت ‌ها به دلیل محتوای قند، منطقه توزیع، تنوع چای، مواد تشکیل‌دهنده، روش‌های آماده‌سازی و غیره است.

برندهای داخلی چای آماده تایوان در سال ۲۰۱۷ عمدتا به این دلیل که چای نوشیدنی سنتی این کشور است، رهبری بازار را بر عهده گرفتند. فرهنگ نوشیدن چای تایوانی به بازیکنان برجسته و تعدادی از بازیکنان بزرگ دیگر داخلی که حضور بسیار قوی‌ای در بازار چای دارند، کمک کرده است.