علی رغم پیشرفت های صورت گرفته، در حوزه بسته بندی،برای بهبود ثبات محصولات هنوز کارهای زیادی می توان انجام داد.

به گزارش چاپ ونشر (فینات)، هم اکنون الویت بازار بسته بندی یک برنامه مهم محسوب می شود زیرا توانمندیها و پتانسیلهای فراوانی در این حوزه نهفته است.

به گفته محققان تحقیق بر روی نقاط کلیدی تمرکز کرده و چالش اصلی هم چنان ارزش گذاری لاینرها هست، گروهی که بعد از به کارگیری لیبل چسبان نادیده گرفته شدند. این یک ماده باارزش است که باید در چرخه کاغذ گهواره تا گهواره و غشاءهای PET/PP مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

مبدل ها به‏عنوان یکی از حلقهای تامین کننده  لجستیک محسوب شده و از نظر فیزیکی دور از جایی هستند که لیبل چسبان به کار گرفته می شود، و لاینر نادیده گرفته می شود.

 

حدود 50% کاربرانی شرکت کننده در این تحقیق با آن ها تماس گرفته است اعلام کرده اند که از گزینه های بازیابی متفاوت خبر ندارند و بیش از 66% اعلام کرده اند که عمدتا ب خاطر پیچیدگی های لجستیکی در فعالیت های بازیابی شرکت نکرده اند. به این ترتیب، هنوز فضا وجود دارد برای این که توسعه یک مجموعه معمولی از این پردازش پسماند را در یک زنجیره تامین ارتقا داد، آن هم بر اساس منطقی که بر روی تمام جنبه های زنجیره تولید تمرکز می کند.