مدیر بازرگانی انجمن برنج ایران و مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت برنج مازندران گفت: پیشنهاد می شود مراکز عرضه برنج مجاب به استفاده از نام تجاری و بسته بندی های مخصوص برنج با آرم مشخص باشند. این مراکز باید مجوز و پروانه کسب داشته باشند و این اطلاعات بر روی بسته بندی نصب شود.در این صورت است که از عرضه برنج قاچاق، مخلوط و بدون کیفیت جلوگیری می شود.

سید اسماعیل یزدان پناه در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اینکه امروز طبق سیاست های وزارت جهاد کشاورزی سموم آلاینده و مهلک از چرخه سموم کشور حذف شده و اجازه واردات به این سموم داده نمی شود، تصریح کرد: سمومی که امروز در بخش کشاورزی ایران استفاده می‌شود سمومی سالم است و پس از مهلت دو هفته ای اثرات این سموم از بین می رود از این رو است سمومی که امروز در کشت برنج استفاده می شود سالم بوده و اثر سویی ندارد.

مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت برنج مازندران با بیان اینکه در مورد فلزات سنگینی که در برنج های خارجی وجود دارد آلایندگی این برنج تایید شده است، عنوان کرد: عوارض برنج خارجی آلزایمر و سرطان در دوره پیری است اما این اثرات در برنج ما وجود ندارد. یکی از دلایل سالم بودن برنج در مازندران وجود آب سالم در کشت برنج است.

یزدان پناه با تاکید بر اینکه مرکز بین المللی تجارت برنج مازندران در آمل با اشاره به اینکه در یک آزمایشگاه ویژه کیفیت برنج استان ارزیابی شده است، تصریح کرد: در این آزمایشگاه تدوین استاندارد پسته به صورت جهانی انجام شده است و نیز20 رقم برنج مازندران در این آزمایشگاه  بررسی و اثبات شده که برنج مازندران سالم است. همچنین در کشت دوم هم با توجه به استفاده سموم بیشتر نگران وجود داشت شاید به دلیل سموم بیشتر خطراتی داشته باشد نیز سلامت آن مورد تایید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هزینه آزمایش کیفیت برنج مازندران از سوی مرکز بین المللی تجارت برنج استان در آمل تامین شده است؛ افزود: این شرکت و پایانه برنج در آمل تحقیقات در زمینه سلامت برنج را انجام داد زیرا این به نفع کشاورز است که از سلامت محصول خود مطمئن شود. امروز در دنیا مرغوبیت برنج مازندران بی نظیر است و به صورت قاطع می گویم بهترین نوع برنج دنیا در استان ما کشت می شود. زمانی که برنج طارم را در کنار سایر برنج ها قرار می دهیم متوجه کیفیت این محصول خواهیم شد.

 یزدان پناه بیان کرد: در نمایشگاه های موادغذایی نیز که این پایانه حضور داشت و کیفیت برنج استان نیز سنجیده شده بود از کیفیت برنج مازندران حیرت زده شده بودند.

وی با تاکید بر اینکه اختلاط برنج مازندران با برنج خارجی عموما در مازندران صورت نمی گیرد زیرا وقتی افرادی شناسنامه دار برنج عرضه می کنند نیازی به اختلاط ندارند اما ممکن است در شهرستان های مبدا و مراکز فروش دیگر برخی این اقدامات را انجام دهند اما درصد بسیار اندکی است و تاثیری در بازار برنج ندارد.

مدیرعامل مرکز بین المللی تجارت برنج مازندران با اعلام اینکه برخی رفتارهای نظارتی با فروشندگان برنج نادرست است و نباید به هر بهانه ای وارد انبارهای برنج فروشان شد، عنوان کرد: نظارت در مراکز فروش برنج و جایی که برنج به دست مصرف کننده می رسد نیز باید دارای اهمیت باشد.این شیوه ها در بازار تاثیر منفی دارد.

 

مدیر بازرگانی انجمن برنج ایران تصریح کرد: پیشنهاد می شود مراکز عرضه برنج مجاب به استفاده از نام تجاری و بسته بندی های مخصوص برنج با آرم مشخص باشند. این مراکز باید مجوز و پروانه کسب داشته باشند و این اطلاعات بر روی بسته بندی نصب شود.در این صورت است که از عرضه برنج قاچاق، مخلوط و بدون کیفیت جلوگیری می شود. می توان نظارت را به محل مصرف برنج یعنی در هتل ها و رستوران کشاند و بر محل عرضه برنج در این مکان ها نیز نظارت کرد.