نگاهی به دلایل بیکاری کارگران کارخانه چوب مازندران

روی سوء مدیریت ها سیاه

  • پنج شنبه, 26 بهمن 1396 ساعت 08:22
  • منتشرشده در کاغذ

به گزارش چاپ ونشر به نقل از شلمچه نیوز، صنعتی می تواند اشتغال زایی کند ارزش افزوده ایجاد و اقتصاد منطقه ای را متحول سازد. صنعت ، کارشناسان معتقدند اگرچرخ هایش به گردش درآید، می تواند جامعه را به پویایی وتحرک هدایت نماید چگونه سو مدیریت صنعت کشور را به توسعه و نوسازی آشنا نکرده است.

قطعا تغییر و رشد در صنعت نیازمند برنامه آینده نگرانه و ایجاد تحول در ساختار تولید است اما سایاستگذاری نادرست سبب شده توسعه جای خود را به رکود وتعطیلی بدهد وهزاران کارگربی پناه را خانه نشین وچه برسرخانواده های بی گناه آنان آمد که بماند و نمی خواهیم قصه پرغصه اشان را نقل کنیم! چوب وکاغذ مازندران؛ چوب وکاغذ ایران و دیگر

امروزصنعت نساجی درمازندران گویی به خواب ابدی رفته و انگار نه انگار که درسالهایی نه چندان دور، مازندران به صنعت نساجی اش می بالید!  این دیار خطه ای شریف و قطعه ای ارزشمند ازکشورمان است و لایق همه چیز و مردمانش همچنین! اینجا؛ یعنی مازندران، سرسبزی اش دل می برد ومشکلاتش ! درباره چوب وکاغذ مازندران و مشکلاتی که تازگی ها دچارش شده بسیار گفته اند و نوشته شده

کارخانه ای که ۲۰۰۰ کارگر مستقیماً در آن شاغل هستند و ۱۰ هزار تن با فعالیت این کارخانه امرار معاش می کنند؛ این کارخانه در سالهایی که صنعت را بحران ها خفه می کرد ایستاد و خم به ابرو نیاورد اگرچه خودی ها و نه بیگانه آن را امروز به جایی رسانده اند که حتی از توان پرداخت حقوق کارگرانش عاجزاست و همه نگرانند.

چوب وکاغذایران در تالش هم آرام آرام قدم به میدان بحران ها می گذارد و ۱۰۰۰ کارگرش ۸۷۰- نفر به شدت نگران آینده خود هستند؛ اینجا کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش مطرح است. مطلبی که مدیرعامل شرکت مطرح نموده و او هم نگران آینده است اگرچه بسیار امیدوار به آینده کارخانه است!

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در پنج شنبه, 26 بهمن 1396 ساعت 09:50
  • اندازه قلم