نفس روزنامه ها به شماره افتاده

  • چهارشنبه, 02 خرداد 1397 ساعت 09:12
  • منتشرشده در کاغذ

افزایش غیر قابل تصور قیمت دلار طی ماههای گذشته تأثیرات بسیار بدی را بر روی قیمت کاغذ گذاشته است و در این شرایط نه تنها نشریات مکتوب شهرک اکباتان بلکه حتی نفس برخی روزنامه های سراسری نیز به شمارش افتاده است.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اکباتان، نشریات مکتوب اکباتان که بیش از 2 دهه از عمر آنها می گذرد و همیشه درصد قابل توجهی از محتوای آنها را تبلیغات کسبه تشکیل داده اند این روزها با فشار فزاینده ای دست به گریبان هستند بطوریکه برخی از آنها ادامه انتشار خود را متوقف، عده ای تیراژ را کاهش داده اند و برخی دیگر نیز درصدد یافتن راههای جبران هزینه های کمرشکن مانند افزایش قیمت تعرفه های تبلیغاتی خود هستند.

در همین رابطه و با توجه به مشکلات موجود برخی از فعالین عرصه نشریات مکتوب در اکباتان معتقدند که دیگر بازار کسب و کارشان به وضعیت دهه 70 یا حتی 80 شمسی باز نمی گردد چون از یک سو افزایش قیمت کاغذ که طی یک دهه گذشته بیش از چند صد درصد افزایش یافته و بالطبع گرانتر شدن سایر بخشهای فرآیند چاپ همچون قیمت چاپخانه،  توزیع و ... را به همراه داشته و دیگر رمقی را برای ماندن باقی نگذاشته. تازه به همه اینها باید گسترش فضای مجازی و خارج شدن انحصار بازار تبلیغات اصناف از حالت مکتوب را نیز اضافه کرد که دیگر مثل گذشته تمایل حداکثری سفارش دهندگان آگهی را به همراه ندارد.

با این همه اما به نظر نمی رسد تمام نشریات تبلیغاتی اکباتان به یکباره از دور فعالیت خارج شوند چون همانطور که اشاره شد راههایی همچون کاهش تیراژ و افزایش تعرفه آگهی هنوز می تواند تا حدودی کارساز باشد مضاف بر اینکه برخی از نشریات طی سالهای گذشته توانسته اند حمایت های «بسیار خاص» برخی کسبه را با خود هموار ساخته و از این منظر خطر کمتری را برای حذف شدن احساس می کنند.

با تمام توضیحات ارائه شده ولی نباید فراموش کرد که نشریات تبلیغاتی شهرک اکباتان در حدود 2 دهه بار معرفی خدمات تجاری اصناف در محدوده ای که چند ده هزار نفر ساکن دارد را به تنهایی بر دوش کشیدند و برخی از آنها عناوین ماندگاری هستند که حتی در صورت عدم انتشار بازهم عده ی بسیاری آنها را به خاطر خواهند داشت. اما در این میان جبر زمانه امر مسلمی است که نمی توان از آن فرار کرد و بالاخره باید به آن تن داد. 

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)