سهمیه کاغذ دولتی به ناشران صوری رسید

  • دوشنبه, 23 ارديبهشت 1398 ساعت 10:19
  • منتشرشده در کاغذ

مدیرکل تعزیرات البرز از برخورد با ۶ ناشر صوری که به جای آدرس محل کار، آدرس منزل داده‌اند، اما سهیمه کاغذ را گرفته‌اند خبر داد و گفت: برخی از اینها هم مدارس غیر انتفاعی داشتند که سهیمه کاغذ را در مدارس غیرانتفاعی مصرف کرده‌اند.

علی اکبر مختاری در گفت وگو با تسنیم اظهار داشت: در استان البرز از هفت ناشری که کاغذ گرفته‌اند  6 انتشارات به صورت صوری بوده و به جای آدرس محل کار، آدرس منزل داده‌اند و این‌گونه است که دفتر ندارند، اما سهیمه کاغذ را گرفته‌اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با بیان اینکه برخی از این ناشران کار را گرفته و به ناشران دیگر واگذار می‌کنند، بیان کرد: این افراد متاسفانه سهمیه کاغذ را گرفته و کار را به استان‌های دیگر واگذار می‌کنند.

مختاری با بیان اینکه برخی هم مدارس غیر‌انتفاعی داشتند که سهیمه کاغذ را در مدارس غیر انتفاعی می‌گرفتند، عنوان کرد: این اقدامات خلاف بوده و برای همه این موارد پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: از هفت ناشری که توسط تعزیرات حکومتی استان البرز رصد شده‌اند تنها یک ناشر کاغذها را در جای خود مصرف و درست کار کرده ‌و برای 6 مورد پرونده تشکیل شده ‌که بر اساس قانون با آنها برخورد می‌شود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)