انتخابات اتحادیه صنف کاغذ و مقوا تهران 26 اردیبهشت ماه با انتخاب سید حسین میر باقری برگزارش شد.

در این انتخابات هفت کاندیدا برای هیات مدیره و یک نفربرای بازررسی حضور داشتند. سیدحسین میرباقری، یعقوب خانی، مهدی صدر عضدی، مصطفی فلاح اسدی، پدرام سلطانی راد، محمد دفتری منش، محمد علی حاج حسینی هفت کاندیدای هیات مدیره هستند و محمد حاجی آخوندی تنها کاندیدای بازرسی این صنف  بوده است.