به گزارش چاپ و نشر قیمت کاغذ به شرح زیر می باشد:

 

کاغذ تحریر در اندازه 100 در 70 با گرماژ 70 در بازار با قیمت 78 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.

 

 

نرخ فروش کاغذ تحریر در بازار به شرح زیر است:

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

 

 

 به گزارش چاپ و نشر قیمت کاغذ به شرح زیر می باشد:

 

 به گزارش چاپ و نشر قیمت کاغذ به شرح زیر می باشد:

 

 به گزارش چاپ و نشر قیمت کاغذ به شرح زیر می باشد:

 

قیمت به روز کاغذ A4  و  A5  در 18 تیر ماه به شرح زیر است:

 

قیمت کاغذ A4  و A5 به شرح ذیل میباشد:

 

 

جدول قیمت های بروز انواع کاغذ گلاسه در تاریخ 31 خرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

 

 

قیمت کاغذ امروز بازار به شرح ذیل است:

 

 

قیمت کاغذ A4 و A5 به شرح زیر است: