شرکت پارس تاواتا پایا ، تنها تولید کننده کاغذ فیلتر در خاورمیانه با تسهیلات بانک صنعت و معدن در استان مرکزی به بهره برداری رسید.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از اخبار پولی مالی،  بانک صنعت و معدن برای احداث شرکت پارس تاواتا پایا ، تنها تولید کننده کاغذ فیلتر در خاورمیانه حدود 8 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است.

شرکت پارس تاواتاپایا سالانه به تولید 5500 تن کاغذ فیلتر می پردازد و برای 40 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

گفتنی است طرح های بزرگ ، متوسط و کوچک زیادی با استفاده از تسهیلات بانک صنعت و معدن به بهره برداری رسیده و موجب افزایش سطح اشتغال در کشور شده است.