به گزارش چاپ و نشر قیمت کاغذ به شرح زیر می باشد:

 

کاغذ تحریر در اندازه 100 در 70 با گرماژ 70 در بازار با قیمت 78 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.

 

 

نرخ فروش کاغذ تحریر در بازار به شرح زیر است:

 

منبع: باشگاه خبرنگاران

 

 

 

 به گزارش چاپ و نشر قیمت کاغذ به شرح زیر می باشد:

 

 به گزارش چاپ و نشر قیمت کاغذ به شرح زیر می باشد:

 

 به گزارش چاپ و نشر قیمت کاغذ به شرح زیر می باشد:

 

قیمت کاغذ گلاسه و تحریر در بازار امروز به شرح ذیل است.

 

 

قیمت کاغذ تحریر و گلاسه به شرح زیر است:

 

 

 

به گزارش چاپ و نشر،  نرخ انواع کاغذ گلاسه در بازار به شرح زیر است:

 

 

جدول قیمت های بروز انواع کاغذ تحریرو گلاسه در تاریخ 3 خرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

 

 

منبع: اقتصادبان