به گزارش چاپ و نشر، جدول قیمت های بروز انواع کاغذ گلاسه در تاریخ 17 مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

 

منبع: شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران

 

جدول قیمت های بروز انواع کاغذ گلاسه در تاریخ 03 مهر در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

منبع: شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا جواهر سکه تهران

کاغذ گلاسه براق در اندازه 60 در 90 با گرماژ 250 در بازار با قیمت سه هزار و 550 تومان به فروش می رسد.

 

به گزارش چاپ و نشر، قیمت کاغذهای گلاسه موجود در بازار به شرح زیر است:

قیمت به روز کاغذ و مقوای پشت طوسی 11 تیر ماه به شرح ذیل است:

 

منبع: شبکه اطلاع رسانی اتحادیه طلا و جواهر سکه تهران

 

قیمت کاغذ تحریر و گلاسه به شرح زیر است:

 

 

 

به گزارش چاپ و نشر،  نرخ انواع کاغذ گلاسه در بازار به شرح زیر است:

 

 

به گزارش چاپ و نشر،  نرخ انواع کاغذ گلاسه در بازار به شرح زیر است:

 

 

کاغذ گلاسه براق در بازار به قیمت 3 هزار و 100 تومان بفروش می رسد.

 

 

به گزارش چاپ و نشر،  نرخ انواع کاغذ گلاسه در بازار به شرح زیر است:

 

 

جدول قیمت های بروز انواع کاغذ تحریرو گلاسه در تاریخ 3 خرداد در بازارها و طی معاملات روز جاری بدین شرح تعیین و اعلام گردید :

 

 

منبع: اقتصادبان