کاغذ

کاغذ (246)

18 خرداد 1396

قیمت کاغذ A4 در بازار امروز به شرح زیر است:

 

 

 

ادامه مطلب...
18 خرداد 1396

ساخت کاغذ و فرآیند چاپ

توصیف فرآیند کرافت

قسمت دوم

پس از انجام مرحله پخت، مایع سیاه با شستن از خمیر جدا می شود و در چند مرحله، مواد شیمیایی آن بازیابی شده، مایع پخت بازیابی می گردد. فرآیند پخت می تواند ناپیوسته یا پیوسته باشد. در پخت ناپیوسته، دیگ پخت (دایجستر) را از خرده چوب و مایع پخت به قدر کافی پر می کنند، به طوری که مایع روی خرده چوب ها را بپوشاند. سپس دایجستر طی یک برنامه زمانی از پیش تعیین شده، معمولا با گذراندن مایع پخت پرفشار از یک مبدل گرمایی، گرم می شود. هوا و سایر گازهای تراکم  ناپذیر از یک شیر کنترل فشار که در بالای دایجستر نصب شده است، خارج می شود. معمولا پس از 1 تا 5/1 ساعت دایجستر به دمای بیشینه (معمولا 170 درجه سانتی گراد) می رسد و پخت تا دو ساعت ادامه می یابد تا واکنش های پخت کامل شوند. پس از آن، محتویات دیگ پخت به درون تانک دمشیز تخلیه می شود. در این تانک خرده چوب های نرم شده به الیاف تفکیک  می شوند، بخار بسیار داغ در یک مبدل گرمایی متراکم شده به آب داغ تبدیل می شود و برای شست وشوی خمیر به کار می رود.

در پخت پیوسته، معمولا خرده چوب ها را پیش از ورود به دایجستر در یک ظرف بخاردهی گرم می کنند تا هوا و سایر گازهای تراکم ناپذیر خارج شوند. سپس خرده چوب ها و مایع پخت، پیش از ورود به دایجستر، به مدت مشخصی از یک ناحیه دمای حد واسط (120-115 درجه سانتی گراد) عبور می کنند تا نفوذ مایع پخت به درون خرده چوب ها، به مقدار کافی و یکنواخت انجام شود. سپس مخلوط را یا با عبور پرفشار از یک مبدل گرمایی یا با تزریق بخار، به دمای پخت می رسانند و در آن دما، 1 تا 5/1 ساعت نگاه می دارند. پس از تکمیل پخت، مایع مصرف شده داغ به درون یک ظرف کم فشار هدایت می شود و در آنجا، بخار مورد نیاز برای ظرف بخاردهی اولیه تولید می شود. به طور معمول خمیر را پیش از تخلیه، با مایع تا دمای کمتر از صد درجه سانتی گراد خنک می کنند تا از رسیدن آسیب مکانیکی به الیاف جلوگیری شود.

خرده چوب پخت شده از مایع باقیمانده، در فرآیند دقیقی که شست وشوی خمیر قهوه ای نام دارد، جدا می شود. متداول ترین روش، استفاده از یک ردیف استوانه های شست وشوی خلأ جریان مخالف است که در آنها، مایع به گونه ای جابه جا می شود که رقت آن حداقل باشد. در بعضی از دایجسترهای پیوسته، یک مرحله شست وشوی پخشی در ارتباط با مرحله جداسازی مایع مصرف شده و خنک کردن خمیر وجود دارد. به دنبال شست وشو، خمیر الک و سپس تمیز می شود. این عملیات، برای تولید خمیر کرافت با کیفیت خوب ضروری است.

 

سیستم بازیابی مواد شیمیایی

بازیابی مواد شیمیایی و انرژی از مایع سیاه مصرف شده و بازسازی مایع سفید تازه، بخشی جدانشدنی از عملیات کرافت است. «مایع سیاه ضعیف» (با 15 درصد مواد جامد)، حاصل از شست وشوی خمیر قهوه ای را به طور معمول از مراحل زیر می گذرانند. رساندن غلظت مایع سیاه ضعیف از 15 درصد به حدود 50 درصد در تبخیرکننده ها در نخستین مرحله صورت می گیرد و به دنبال آن مراحل زیر عملی می گردد:

- اکسایش مایع سیاه برای کاستن از بوی بد آن،

- تغلیظ مایع و تولید مایع «سیاه قوی» (حدود 70 تا 75 درصد مواد جامد)،

- سوزاندن مایع در کوره بازیابی همراه با افزودن سولفات سدیم (Na2SO4) برای جبران کمبود گوگرد و سدیم،

- حل گدازه حاصل از کوره و به دست آوردن مایع سبز

- قلیایی کردن مایع سبز با استفاده از آهک (که در کوره آهک به دست آمده است) برای تولید مایع سفید و حذف مواد زاید.

کوره های آهک با تکلیس کربنات کلسیم (به صورت سنگ آهک با گل آهک وارد کوره می شود) آهک زنده (CaO) را تولید می کند. در کارخانه هایی که از دستگاه تبخیر مستقیم استفاده می کنند اکسایش مایع سیاه (به طور معمول با هوا) برای تبدیل ترکیب های بدبوی گوگرد و کاهش بوی نامطبوع، مرحله مهمی به شمار می آید. در برخی از کارخانه های کرافت جدید، به جای دستگاه تبخیر تماس مستقیم، از یک «تغلیظ کننده» که به طور غیرمستقیم با بخار گرم می شود، استفاده می کنند و با این کار دیگر به اکسایش مایع سیاه نیازی نیست. یک کار مهم در کوره بازیابی، کاهش شیمیایی ترکیب های اکسیدشده گوگرد در خاکستر و گدازه به سولفید است. این فرآیند با اندازه گیری بازده کاهش کنترل می شود. در حفظ میزان قدرت مایع سبز (غلظت TTA)، تلفیقی از دو عامل مهم دخالت دارد.

غلظت بیشتر، مقدار مواد شیمیایی قلیایی را افزایش می دهد. در نتیجه، همواره منبع ذخیره ای از این ترکیب ها وجود دارد و احتمال قطع عملیات با آسیب به آن کاهش می یابد، اما غلظت بسیار زیاد TTA اثر نامطلوبی بر کارآیی قلیاسازی دارد، به این معنا که بار مرده بیشتری از Na2Co3 باید در سیستم مایع در حرکت باشد.

 

شیمی فرآیند خمیرسازی کرافت

واکنش هایی که در جریان پخت کرافت روی می دهند، پیچیده هستند و به خوبی شناخته نشده اند. آنچه به عنوان دانش موجود توسط کلپ خلاصه شده، حاکی از آن است که لیگنین متورم شده در خرده چوب ها، بر اثر یون های هیدروکسیل و هیدروسولفید موجود در مایع پخت، به قطعات و مولکول های کوچک تری شکسته می شود. کربوهیدرات ها، به ویژه همی سلولزها و تا حدودی سلولز نیز تحت تاثیر شیمیایی قرار می گیرند و تا اندازه ای حل می شوند. معمولا در جریان یک پخت عادی، حدود 80 درصد لیگنین، 50 درصد همی سلولزها و 10 درصد سلولز حل می شوند. در شرایط مناسب، اجزای لیگنینی مستعد انجام واکنش های تراکمی هستند تا با خود یا با لیگنین حل نشده و احتمالا با کربوهیدرات ها ترکیب شوند. خارج ساختن لینگنین متراکم شده از خمیر دشوارتر است. عقیده بر این است که یون هیدروسولفید با بستن گروه های واکنش پذیر (مانند گروه های هیدروکسیل در موقعیت های بنزیلی) از میزان واکنش تراکمی می کاهد. دو «نیروی پیش برنده» واکنش ها در فرآیند کرافت، غلظت قلیا (اندازه گیری شده به صورت قلیای موثر یا قلیای فعال) و دما است. در گستره معمولی دما (155 تا 175 درجه سانتی گراد)، به ازای هر ده درجه سانتی گراد، سرعت نسبی کلپ را برای واکنش انتخاب کرده اند و از اینجا، روشی را برای بیان طول مدت پخت و دمای پخت تنها به صورت یک متغیر بسط داده اند. هنگامی که نمودار سرعت نسبت واکنش نسبت واکنش نسبت به زمان پخت بر حسب ساعت رسم می شود، سطح زیر منحنی فاکتور H نام دارد. مفهوم فاکتور H را می توان برای کنترل پخت، به ویژه هنگامی که در طول پخت دما متغیر است، به کار برد.

  ادامه دارد...

برگرفته از کتاب «مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرآیند چاپ»

 

ترجمه و تالیف دکتر مهدی منظورالاجداد

ادامه مطلب...
18 خرداد 1396

کاغذها نیز دارای اثرانگشت هستند

به گزارش چاپ و نشر، مطالعه جدیدی که به تازگی در دانشگاه Newcastle بریتانیا انجام شده است نشان می دهد که یکی از راه‌های جلوگیری از جعل اسناد محرمانه و رسمی بررسی "اثر انگشت" کاغذ مورد استفاده است.

 احتمالا شما هم تا به حال نمی‌دانستید که تمامی کاغذهای دارای اثرانگشت اختصاصی خود هستند. دو محقق ایرانی به نام‌های سیامک شاهاندشتی و احسان تورینی و Feng Hao به این نتیجه رسیده‌اند که بافت کاغذها متفاوت از یکدیگر است و همین بافت متفاوت تعیین کننده هویت آن کاغذ است.

اگر یک تکه کاغذ را رو به خورشید نگه دارید می‌توانید الگوها و عیوب موجود در بافت کاغذ را ببینید. این الگوها که با چشم غیرمسلح نیز قابل دیدن هستند و نتیجه طبیعی فرآیند تولید کاغذ هستند، در میان کاغذ‌های مختلف متفاوت هستند درست همان طور که اثر انگشت اشخاص با یکدیگر تفاوت دارد. این محققان سپس تصمیم گرفتند تا این اثر انگشت موجود در کاغذها را استخراج کنند. پس از بررسی تکنیک‌های مختلف محققان در نهایت الگوریتم‌هایی را توسعه دادند که شبیه به الگوریتم‌های مورد استفاده در فرآیند تشخیص عنبیه چشم هستند.

سیستمی که این تیم توسعه داده است تنها به یک دوربین معمولی و منبع نور مانند Lightbox نیاز دارد. پس از قرار دادن کاغذ مورد نظر و عکس گرفتن از آن، یک الگوریتم می‌تواند داده‌های بدست آمده را تحلیل کرده و اثرانگشت کاغذ را تشخیص دهد. این فرآیند حتی زمانی که روی کاغذ نوشته وجود داشته باشد یا خیس باشد نیز دقیق است. از این روش می‌تواند برای تشخیص صحت و اعتبار اسناد مختلف استفاده کرد.

 

منبع: تیتر شهر

ادامه مطلب...
17 خرداد 1396

به گزارش چاپ و نشر،  نرخ انواع کاغذ گلاسه در بازار به شرح زیر است:

 

 

ادامه مطلب...
16 خرداد 1396

خمیرسازی شیمیایی مکانیکی CMP

خمیرهای شیمیایی مکانیکی معمولا با تیمار شیمیایی نسبتا شدید و به دنبال آن، پالایش در فشار معمولی تولید می شوند. بسته به شدت پخت (از نظر مواد شیمیایی، دمای پخت و مدت پخت)، بازده معمولا بین 85 تا 90 درصد متغیر است. این نوع خمیر خواص مقاومتی بهتری دارد و در ماشین کاغذ شکل پذیرتر است، اما افت ضریب پراکنده سازی نور (ماتی) در آن بیشتر است. معمولا خمیرهای CMP را به عنوان خمیر مقاومت دهنده در کاغذ روزنامه مصرف می کنند.

 

به گزارش چاپ و نشر،در فرآیندهای CMP و CTMP آغشته سازی و نفوذ مواد شیمیایی لازمه موفقیت فرآیند است. بسیار ضروری است که در این مرحله، خرده چوب ها عاری از هوا باشند. بهترین راه برای رهایی از حباب های هوا، پیش بخاردهی خرده چوب ها در فشار معمولی است. برای آغشته سازی و نفوذ مواد شیمیایی، چند نوع دستگاه در دسترس است که بعضی از آنها به تازگی طراحی شده اند. در اینجا توده خرده چوب ابتدا فشرده می شود و سپس در محلول آغشته کننده منبسط شده خیس می خورد. هدف دستیابی به آغشتگی یکنواخت همه خرده چوب ها با وجود رطوبت اولیه متفاوت آن هاست.

فرآیندهای شیمیایی

هدف در فرآیندهای تولید خمیر شیمیایی، تجزیه و حل لیگنین و خارج ساختن آن است. به طوری که آنچه بر جای می ماند، سلولز و همی سلولزها به صورت الیاف سالم و به نسبت تغییرنیافته است. با روش های تولید خمیر به طریق شیمیایی می توان قسمت عمده لیگنین خمیر را خارج کرد. این روش ها مقداری سلولز و همی سلولز را نیز تجزیه می کنند. در نتیجه، در مقایسه با فرآیندهای مکانیکی، بازده خمیر شیمیایی کمتر بوده و در حدود چهل تا پنجاه درصد نسبت به مقدار چوب اولیه است. در فرآیند شیمیایی، خرده چوب ها (چیپس) در دما و فشار بالا با مواد شیمیایی مناسب در محلول آبی پخته می شوند. دو فرآیند مهم از این نوع عبارت اند از فرآیند کرافت و فرآیند سولفیت (اسیدی). فرآیند کرافت به دلیل داشتن مزیت امکان بازیابی مواد شیمیایی و خواص مقاومتی مطلوب خمیر، موقعیت بهتری را به دست آورده است. فرآیند سولفیت که تا سال 1940 رایج تر بود، دوباره مورد توجه قرار گرفته و ممکن است گسترش بیشتری نیز پیدا کند.

فرآیند کرافت

یکی از فرآیندهای شیمیایی، فرآیند کرافت که بیش از هفتاد درصد خمیرهای شیمیایی در جهان را شامل می گردد. در فرآیند کرافت، خرده چوب ها (چیپس) در محلولی از هیدروکسید سدیم (NaOH) و سولفید سدیم (Na2S) پخته می شوند. قلیائیت سبب تخریب مولکول لیگنین و تبدیل آن به مولکول های کوچک تری می شود که به صورت نمک سدیم در مایع پخت حل می شوند. از خمیر کرافت، کاغذ محکمی به نام کرافت تولید می شود (Kraft در زبان آلمانی به معنی محکم). خمیر رنگ بری نشده آن بسیار تیره رنگ (قهوه ای) است و گازهای حاصل از عملیات پخت کرافت عمدتا سولفیدهای آلی و بسیار بدبویی هستند که این خود یک مساله مهم زیست محیطی را به وجود می آورد.

فرآیند کرافت حدود صد سال پیش با تغییری چند در فرآیند سودا (که در آن فقط از هیدروکسید سدیم به عنوان ماده شیمیایی فعال استفاده می شود)، توسط کارل اس دال با افزودن سولفات سدیم به مایع پخت به وجود آمد. تبدیل سولفات سدیم به سولفید سدیم در جریان پخت، تغییری ناگهانی در سینتیک واکنش ها و در خواص خمیر حاصل از پخت سوزنی برگان به وجود آورد. در واقع استفاده از سولفات سدیم در بازیابی و بازسازی مایع پخت کرافت، سبب شده که گاهی این فرآیند را فرآیند سولفات نیز بنامند. وجود سولفید سدیم در مایع پخت، تاثیر چندانی بر تولید خمیر از پهن برگان ندارد و خمیر پهن برگان هنوز هم عمدتا به فرآیند سودا تهیه می شود. خمیر رنگ بری نشده، بر اثر پخت کوتاه تر با بازده بیشتر تولید می شود که دارای لیگنین بیشتری است و برای تولید کاغذ بسته بندی مقوا مناسب است. خمیر رنگ بری (سفید) شده، لیگنین کمتری دارد و برای تولید کاغذ سفید مناسب است.

نام گذاری و تعاریف

مایع سفید (مایع پخت) که محتوی مواد شیمیایی فعال پخت، یعنی هیدروکسید سدیم (NaoH) و سولفید سدیم (Na2S) است، برای پخت خرده چوب ها مورد استفاده قرار می گیرد. مایع سیاه که محتوی ترکیب های حاصل از انحلال لیگنین است، پس از تغلیظ در کوره بازیابی سوزانده می شود تا گدازه های معدنی مفید، یعنی کربنات سدیم (Na2Co2) و سولفید سدیم (Na2S) به دست آید. این گدازه در آب حل شده، مایع سبز را تولید می کند که با آهک زنده (CaO) ترکیب می شود. Na2CO2 به NaOH تبدیل و مایع سفید بازسازی می شود.

در بیشتر کارخانه ها، مایع سفید را در گستره 25 تا 35 درصد (بر مبنای قلیای قابل سنجش کل TTA) نگاه می دارند. سطح پایین بحرانی سولفیدیته، به خوبی تعریف نشده است، اما بیشتر متخصصین معتقد هستند که در سولفیدیته کمتر از 15 درصد، سرعت پخت کاهش زیادی می یابد و کیفیت خمیر صدمه می بیند. معمولا سطح سولفیدیته بالاتری مورد استفاده قرار می گیرد تا کیفیت مناسب پخت حفظ  گردد و استفاده از مواد شیمیایی گوگرددار ارزان قیمت (همچون Na2SO2) به مقدار اقتصادی ممکن باشد.

در موردی اینکه آیا قلیای فعال AA یا قلیایی موثر EA معیار بهتری از غلظت مواد شیمیایی فعال در پخت کرافت است، اختلاف نظر وجود دارد. اگرچه NaOH و Na2S هر دو در واکنش های پخت شرکت دارند، می توان نشان داد که NaOH عامل پیش برنده اصلی است. از آنجا که در محلول پخت، Na2S به صورت زیر هیدرولیز می شود:

Na2S + H2O  NaOh + NaSH

چنین نتیجه می گیریم که فقط نصف Na2S در تعیین سینتیک واکنش واقعا موثر است. در یک کارخانه با کنترل خوب سولفیدیته، انتخاب قلیای فعال یا قلیای موثر برای سنجش مواد شیمیایی، تفاوت عملی چندانی ندارد، اما در مواردی که سولفیدیته در گستره وسیعی تغییر می کند، یک قلیای فعال ثابت، متناظر با یک قلیای موثر متغیر است و انتخاب یکی از دو پارامتر به منظور کنترل، باید با توجه به برتری های هریک صورت گیرد.

 برگرفته از کتاب «مفاهیم نظری و کاربردی ساخت کاغذ و فرآیند چاپ»

 

ترجمه و تالیف دکتر مهدی منظورالاجداد

ادامه مطلب...
16 خرداد 1396

کاغذ گلاسه براق در بازار به قیمت 3 هزار و 100 تومان بفروش می رسد.

 

 

به گزارش چاپ و نشر،  نرخ انواع کاغذ گلاسه در بازار به شرح زیر است:

 

 

ادامه مطلب...
15 خرداد 1396

 

سازمان مالیاتی کشور و وزارت دارایی مالیاتی غیر عادلانه برای اصناف تعیین می کنند، تصریح کرد: این معضل نارضایتی تمامی فعالان اصناف را به همراه داشته است.

 

به گزارش چاپ و نشر؛ سید حسین میرباقری در مورد وضعیت اقتصادی اتحادیه کاغذ و مقوا، اظهار کرد: متأسفانه اقتصاد کل کشور در وضعیت رکود و بی رونقی به سر می برد.

وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: سه ماه از سال جدید می گذرد ولی هنوز بازار کسب و کار در اتحادیه کاغذ و مقوا در رکود قرار دارد.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا در تشریح وضعیت پرداخت مالیات ها توسط اصناف به ویژه فعالان اتحادیه کاغذ و مقوا، اضافه کرد: عمده مشکلات فعالان اتحادیه کاغذ و مقوا همانند سایر اتحادیه ها بحث مالیات است.

میرباقری با تأکید بر اینکه تشخیص وزارت دارایی در بستن مالیات برای اصناف ناعادلانه است، تصریح کرد: عدالت در بستن میزان مالیات برای اصناف وجود ندارد و لحاظ نمی شود.

وی با اشاره به اینکه خیلی از کارخانجات ما به خاطر بی عدالتی سازمان مالیاتی کشور تعطیل شده اند، اضافه کرد: تعدادی هم بخاطر این جریان ناعادلانه در آستانه تعطیلی قرار دارند.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا با بیان اینکه سازمان مالیاتی کشور و وزارت دارایی مالیاتی غیر عادلانه برای اصناف تعیین می کنند، تصریح کرد: این معضل نارضایتی تمامی فعالان اصناف را به همراه داشته است.

میرباقری در خاتمه اظهار کرد: دولت باید نظام مالیاتی کشور را در شاخه تخمین مالیات برای اصناف اصلاح کند و این مانع را از پیش روی فعالان اصناف بردارد.

 

منبع: رازق

ادامه مطلب...
11 خرداد 1396

 شرکت چوب و کاغذ مازندران همواره مورد حمایت مسئولان دولتی قرار گرفته و در حد توان سعی کردیم اشتغال موجود در این مجموعه حفظ شود

 

به گزارش چاپ و نشر، احمد حسین زادگان در دیدار با مدیرعامل شرکت چوب و کاغذ مازندران اظهار کرد: شرکت چوب و کاغذ به عنوان برند معتبر در مازندران مشغول به کار است و بخشی از نیاز صنعتی استان را جبران می کند.

وی با بیان اینکه شرکت چوب و کاغذ مازندران همواره مورد حمایت مسئولان دولتی قرار گرفته و در حد توان سعی کردیم اشتغال موجود در این مجموعه حفظ شود، افزود: حفظ اشتغال موجود، مهمتر از ایجاد اشتغال جدید است اگرچه باید با توسعه این شرکت، اشتغال جدید هم ایجاد شود.

فرماندار ساری با اشاره به اینکه دولت در قالب طرح تسهیل، از صنعت حمایت می کند، گفت: باید کمک کنیم صنعت مازندران به سطح قابل قبولی برسد تا به ایجاد اشتغال جدید منجر شود.

مدیرعامل جدید شرکت چوب و کاغذ مازندران در این دیدار اظهار کرد:‌ شرکت چوب و کاغذ علاوه بر اینکه برند تولید کاغذ است در حوزه نهال کاری هم فعالیت گسترده دارد.

علیرضا آهی با بیان اینکه تاکید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها هم بر توسعه زراعت چوب است، افزود: با توجه به دستورالعمل عدم برداشت چوب از جنگل، زراعت چوب، کمک بزرگی به صنعت کاغذسازی است.

وی با اشاره به اینکه بانک ملی در ماه های اخیر مساعدت های خوبی به شرکت چوب و کاغذ مازندران داشته است، گفت:‌ در کنار این حمایت ها، شرکت برای کمک به روند توسعه، بستر را برای کاشت نهال آماده کرده و در مرحله اجرا قرار داریم.

 

منبع: بلاغ

ادامه مطلب...
08 خرداد 1396

 رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا درباره ضرایب مالیاتی پیشنهادی صنف گفت: پیشنهاد ما ضرایب 2 درصد برای عمده فروش و 4 درصد برای خرده فروش صنف کاغذ است. درصد تعرفه واردات کاغذ هم همین 4 درصد است.

 

به گزارش چاپ و نشر، حسین میرباقری رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا درباره آخرین وضعیت بازار کاغذ در کشور گفت: در بحث قیمت کاغذ و میزان آن برای عرضه مشکل خاصی نیست و می‌توان گفت همه چیز سر جای خودش قرار دارد. البته برخی تغییرات جزئی که همیشه بوده؛ وجود دارد ولی در کل ثبات بازار کاغذ حفظ شده است.

او البته از ارسال نامه به سازمان امور مالیاتی کشور برای تصحیح ضرایب مالیاتی فروشندگان کاغذ خبر داد و اظهار داشت: موضوع و بحث درباره مالیات فروشندگان کاغذ همچنان در حال پیگیری است، ما نامه‌ای هم برای اداره اصناف که هرساله نامه‌ای درباره ضرایب آماده می‌کند و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرده‌ایم و امیدواریم پاسخ مناسبی به درخواست ما در نامه داده شود و ضرایب مالیاتی فروشندگان کاغذ را تصحیح کنند. در حال حاضر ضرایب مالیاتی برای فروشندگان کاغذ بالاست و واقعا جوابگوی بازار کاغذ فعلی ما نیست. ضرایب مالیاتی ما 15 درصد، 10 درصد و 6 درصد است که در حال حاضر اصلا چنین سودهایی را در بازار کاغذ نداریم.

میرباقری افزود: اگر این ضرایب اصلاح شود، فروشندگان کاغذ خیلی هم اشتیاق پیدا می‌کنند که دفاتر خود را ثبت کرده و اطلاعات را نگاه دارند و واقعا بحث مالیاتی در حوزه کاغذ شفاف و روشن‌تر خواهد شد. به عنوان مثال فرض کنید کاغذ 70 هزار تومان را اگر بخواهم 10 درصد سود بگیرم به قیمت 77 هزار تومان می‌رسم که همچنین چیزی اساسا محال است. همین الان کاغد 70 هزار تومان را در ظهیرالاسلام با 200، 300 یا نهایتا 500 تومان افزوده و سود به فروش می‌رسد. این میزان سود اصلا به درصد نمی‌رسد که حالا ما بخواهیم این ضرایب مالیاتی را هم برایش حساب کنیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا سپس درباره ضرایب مالیاتی پیشنهادی صنف یادآور شد: پیشنهاد ما ضرایب 2 درصد برای عمده فروش و 4 درصد برای خرده فروش صنف کاغذ است. درصد تعرفه واردات کاغذ هم همین 4 درصد است که البته ما در مورد همین ضریب هم با انجمن واردکنندگان کاغذ صحبت کرده‌ایم و نظر آنها را هم خواستیم که روی همین 4 درصد نظر دارند. امیدواریم به نامه ما درباره ضرایب رسیدگی شود و دیگر شاهد مشکلات اینچنینی نباشیم.

منبع: ایلنا

ادامه مطلب...
07 خرداد 1396

 قیمت کاغذ A4  و A5  در بازار امروز به شرح زیر است:

 

 

 

ادامه مطلب...