کتاب انقلاب بازاریابی در سیاست تألیف بروس آی. نیومن و ترجمه‌ شهاب طلایی شکری و دکتر مهدی عبدالحمید از سوی انتشارات بازاریابی چاپ و منتشر شد.

کتاب انقلاب بازاریابی در سیاست، آموزه‌هایی در مورد بازاریابی مؤثر از کمپین‌های اخیر ریاست‌جمهوری امریکا حاصل تجربه‌ بروس آی. نیومن در عرصه‌ بازاریابی سیاسی و بخصوص در انتخاب‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ امریکا است که درنتیجه‌ی مشاورت او، اوباما به پیروزی دست‌یافت. این کتاب با زبانی ساده، هفت درس عمده از برگزاری این کمپین‌ها را در قالب ۹ فصل ارائه می‌کند. این درس‌ها به اعتقاد نویسنده هرچند از بازاریابی سیاسی گرفته‌شده است، ولی در دیگر حوزه‌های بازاریابی نیز کاربرد دارد.

نویسنده در این کتاب بر محور سه‌گانه‌ راهبردی کلان داده، رسانه‌های اجتماعی و هدف‌گذاری خرد، درصدد ارتقای عقلانیت ابزاری مخاطب برآمده و او را با کلان روندهای آینده‌ی فناوری و تأثیر آن بر عالم سیاست و بازاریابی سیاسی آشنا می‌سازد. فناوری‌هایی که با بهره‌مندی از آخرین متدهای تجزیه‌وتحلیل داده، مخاطب را برای بهره‌مندی از طلای سفید نهفته‌ در عالم مجازی آگاه و توانمند می‌سازد. روش‌هایی که عالم پیچیده و نامطمئن کنونی را تا حدودی برای انسان به دهکده‌ای جهانی ولی ساده و آرام مبدل می‌سازد و درنتیجه سطح کیفی تصمیمات فردی و اجتماعی او را دانش‌بنیان کرده و ارتقا می‌بخشد.

همچنین از طریق کاربست هدف‌گذاری خرد، سطح بهره‌وری بازاریابی سیاسی را افزایش می‌دهد. به‌طورکلی از مطالعه‌ی کتاب حاضر، می‌توان کارکردهای ذیل را متصور شد:

1- فهم چگونگی بازاریابی موفق برای یک تفکر، سازمان و فرد سیاسی، غیرانتفاعی و تجاری

2- فهم چگونگی افزایش مشارکت مردم در انتخاب‌های سیاسی و غیرسیاسی؛ چراکه قدم نخست موفقیت در انتخابات، مشارکت فعال رأی‌دهندگان است.

3- فهم چگونگی بهره‌مندی از کلان‌داده، رسانه‌های اجتماعی و هدف‌گذاری خرد در راستای بازاریابی سیاسی.

4- فهم چگونگی تلفیق روش‌های تحقیق کمی و کیفی در راستای بازاریابی سیاسی.

5- فهم بازاریابی سیاسی به‌مثابه مدیریت بحران و ارائه‌ی اصول و راهبردهای مدیریت مؤثر بحران.