این نمایشگاه که با هدف توسعه صادرات و یافتن بازارها جدید صادراتی در محل دائمی نمایشگاه‏های بین المللی تهران برپا شده بود، به کار خود پایان داد.

به گزارش چاپ ونشر_ در این نمایشگاه 480شرکت داخلی و خارجی حضور داشتند که430شرکت آن داخلی و 50شرکت دیگر نیز خارجی بوده اند.

این نمایشگاه تلاش کرد تا علاوه بر معرفی بازارهای جدید صادراتی فضای مناسب برای بازاریابی شرکت کنندگان فراهم کند.

لازم به ذکر است که چهاردهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته، آخرین تکنولوژی روز دنیا همراه با توانمندهای دنیای فناوری را به شرکت‌کنندگان معرفی کرد این مهم تأثیر به  سزایی بر حوزه تبلیغات و بازاریابی داشته است.