این آش آنقدر برای واحدهای تبلیغات در اصفهان شور شده است که مسئولان اتحادیه به دنبال اثبات این واقعیت برآمده است که "امروز، دیروز نیست"! اما آیا در روزهایی که واحدهای صنفی این حوزه هیچ مشکلی در مشتری یابی نداشت و رکود در بازار حاکم نبود، با وجود دریافت حق عضویت از زیرمجموعه خود، به فکر آموزش و پیش بینی بازار آینده هم بود؟!.

به گزارش چاپ و نشر بعه نقل از تابنک سایه سنگین رکود بر بازارهای مختلف و اصناف سبب شده تا اتحادیه های مختلف بعد از گذشت حدود دو دهه از خواب خرگوشی بیدار شده و با ضرری که در حوزه فروش و بازاریابی مواجه شده اند، تصمیم به برگزاری همایش های فرمایشی کرده اند.

در استان اصفهان برخی اتحادیه ها در حوزه آموزش زیرمجموعه های خود سال هاست غفلت کرده اند و حالا این روزها که روش های نوین در حوزه کسب و کار وارد شده است، با ضربه ای غافلگیرانه به فکر چاره ای برای این وضعیت که سالها به حال خود رها شده بود، افتاده اند.

یکی از حوزه های مهم در اصفهان تبلیغات است که به دلیل انفعال صنف مربوط به آن، اکنون واحدهای صنفی در این حوزه با مشکلات جدی در عرصه بازاریابی و فروش روبرو هستند و در برخی موارد به گفته سماعیان، رئیس اتحادیه کانون آگهی و تبلیغات اصفهان " حتی برخی کسبه نحوه برخورد صحیح با مشتری را هم نمی دانند و باید در این عرصه آموزش ببینند". این جمله تامل برانگیز از سوی فردی عنوان شده است که خود مسئول مستقیم برای ارائه آموزش به زیرمجموعه خود بوده است و حالا اینکه چرا این صنف بعد از سالها تصمیم به آموزش گرفته است، هرچند فی النفسه مفید است اما جای تامل دارد!.

وجود واحدهای فروش و نیز کارخانه های متعدد صنعتی در اصفهان، لزوم فعالیت واحدهای چابک، به روز و مشتری مدار در حوزه آگهی و تبلیغات را ضروری می نماید اما متاسفانه به دلیل عدم احساس مسئولیت پذیری از سوی اتحادیه مربوطه، این موضوع مهم در اصفهان به کما رفته است.

این آش آنقدر برای واحدهای تبلیغات در اصفهان شور شده است که مسئولان اتحادیه به دنبال اثبات این واقعیت برآمده است که "امروز، دیروز نیست"! اما آیا در روزهایی که واحدهای صنفی این حوزه هیچ مشکلی در مشتری یابی نداشت و رکود در بازار حاکم نبود، با وجود دریافت حق عضویت از زیرمجموعه خود، به فکر آموزش و پیش بینی بازار آینده هم بود؟!.

قطعا اگر چنین دوراندیشی از سوی جامعه اصناف اصفهان در سال های اخیر صورت گرفته بود، اکنون واحدهای فعال در این حوزه با رکود دست و پنجه نرم نمی کردند و پخش قابل توجهی از پول هایی که آنها به اتحادیه پرداخت کرده اند هم صرف ارتقاء حرفه ای شغلشان می شد.

به نظر می رسد مدیرانی که توانایی اداره و نظارت بر زیرمجموعه خود را ندارند، پیش از کاندیدا شدن برای حضور در هیئت مدیره اتحادیه باید، توان و صلاحیت خود را در یک کفه ترازو و صلاحیت رقبای برتر از خود را در کفه دیگر قرار دهند و برای مصلحت جامعه صنفی خود هم که شده، با صندلی مدیریت خداحافظی کنند.