در راستای تعامل و هماهنگی بیشتر

جلسه هم‎اندیشی روسای اتحادیه‌های صنفی با نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران

جلسه هماندیشی تعدادی از روسای اتحادیه های صنفی تهران در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل بیشتر با حضور ابراهیم درستی نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران امروز صبح چهارشنبه ۲۶ تیر ۹۸برگزار شد.

در این نشست که با محوریت تدوین راهکارهای مناسب جهت ایجاد هماهنگی های لازم و بیشتر بین مسئولان اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف تهران با توجه به شرایط خاص اقتصادی جامعه برگزار شد ابراهیم درستی در بیاناتی با تاکید بر افزایش وفاق و دقت نظر میان روسای اتحادیه های و همچنین هئیت رئیسه اتاق اصناف گفت: باید در نظر داشته باشیم که تهران و اتاق اصناف آن پایلوت کشور و در واقع خود یک کشور می باشد که زیرنظر دیگر مناطق به عنوان یک الگو همیشه مدنظر می باشد؛ لذا اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف تهران مسلما وظایفش سنگین تر می باشد.

نایب رئیس اول اتاق اصناف تهران تصریح کرد: با این اوصاف باید همه ما به عنوان منتخبین اصناف از خود جوهره و توانایی نشان بدهیم؛ بویژه با توجه به شرایط خاص اقتصادی که در آن قرار داریم وگرنه آنچه که حاصل خواهد شد کمرنگ شده جایگاه اصناف و بی نتیجه ماندن تمام خواسته های اصناف خواهد بود.

درستی با تاکید بر اینکه هیچ فردی حق ندارد بین روسای اتحادیه ها و هئیت رئیسه اتاق نفاق و چنددستگی ایجاد کند گفت: برخی با فراهم کردن جو روانی ناسالم و با نیات ناپسندیده به دنبال ایجاد حواشی و کمرنگ کرده نقش تکتک دستاندکاران اصناف هستند؛ لذا باید در گفتار و اعمالمان دقت نظر داشته باشیم و نگذاریم این افراد به آن چیزی که می خواهند و همانا تضعیف اصناف است دست یابند.

وی وفاق و همدلی و تمکین در مقابل خردجمعی را راهکارها همه  مشکلات برشمرد و افزود: همه بزرگان و مسئولان اصناف در این مسیر نقش دارند و می توانند با ارایه راهکارها، نظرات و آرای خود، مسیر را برای رسیدن به نتیجه مورد نظر هموار سازند.

در  این نشست روسای اتحادیه های صنفی حاضر در خصوص  عمدهترین موضوع مبنی بر ارایه و تدوین راهکارهای موثر برای ایجاد اتفاق نظر بیشتر میان هئیت رئیسه اتاق از یک سو و روسای اتحادیه های صنفی از سوی دیگر؛ همچنیین تبدیل برخی از اختلاف سلیقه به فرصت های سازنده از طریق تعامل و هم فکری به بحث و تبادل نظر پرداخته و در پایان مقرر شد جمعبندی جلسه طی پیشنهادی به هئیت رئیسه تقدیم شود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
  • آخرین ویرایش در چهارشنبه, 26 تیر 1398 ساعت 11:59
  • اندازه قلم