نشرکتاب در مسیر انقلاب

 

این موضوع را می‌توان در متون منبرها، خطابه‌ها، شعرها، سروده‌ها و نوشته‌های به‌جا مانده از آن دوران مشاهده کرد. همین‌ موضوع انقلاب اسلامی ایران را متمایز و ممتاز می‌کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران اتفاقات قابل‌توجهی در حوزه نشر و کتاب رخ داد؛ به‌طوری که تا قبل از پیروزی انقلاب در فاصله سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۵۷ تنها حدود ۵۰هزار عنوان کتاب تولید شده بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از خبر آنلاین در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ حدود یک‌میلیون و ۲۲۰هزار کتاب چاپ اول و مجدد منتشر شده است . مسیر نشر کتاب در این سال‌ها پرجهش بوده است؛ به طوری که در دهه اول انقلاب ۳۵هزار کتاب تولید شده بود و در دهه چهارم این عدد به ۷۲۶هزار کتاب رسید.  اگر به این جهش‌ طی چهاردهه اخیر افتخار می‌کنیم، این جهش مدیون مولفان و ناشران، همچنین کسانی است که با تولید کتاب فرصت علم‌اندوزی را فراهم کردند.

 حدود ۱۴۳هزار عنوان کتاب طی ۴۰ سال در این حوزه منتشر شده است که در دهه اول مجموع کتاب‌ها حدود ۴۰هزار عنوان و در دهه چهارم به ۸۸هزار عنوان رسید که این آمار نشان می‌دهد جریان علمی کشور در مسیر توسعه و پیشرفت به نحو قابل توجهی با کتاب و دانش همراه بوده است.

 در حوزه علوم انسانی و اسلامی نیز مسیر پرجهشی در بخش تولید داشتیم. در آمایش آماری طی ۴۰ سال گذشته می‌توانیم ردپای پیشرفت علوم را در حوزه‌های مختلف شاهد باشیم که یکی از این حوزه‌ها به تغییر آمار جنسیت در حوزه کتاب مربوط است.

 براساس این آمار در سال ۵۷، ۹۶درصد مولفان مرد و تنها ۴درصد زن بودند، در دهه اول انقلاب نیز ۹۲درصد مولفان مرد و ۸ درصد زن بودند اما اکنون در چهارمین دهه انقلاب اسلامی ایران ۷۱ درصد مولفان مرد و ۲۹درصد زن هستند. همچنین در سال ۹۶، ۶۸درصد مولفان مرد و ۳۴ درصد زن بودند.

 درباره حوزه داستان‌نویسی نیز آمار نشان می‌دهد فاصله بین مردان و زنان کمتر شده و تقریبا به فضای برابر رسیده است. ناشران پرکار یعنی ناشرانی که سالانه حدود ۲۰ تا ۵۰ اثر تولید می‌کنند. در دهه اول انقلاب تنها ۱۷ ناشر بودند اما در دهه چهارم انقلاب تعداد آن‌ها به ۶۰۰ ناشر رسید.  ناشر حرفه‌ای ناشری است که سالانه بیش از ۵۰ عنوان کتاب تولید می‌کند. در این زمینه در دهه اول انقلاب ما تنها ۵ ناشر حرفه‌ای داشتیم و اکنون در دهه چهارم انقلاب ۲۸۶ ناشر حرفه‌ای داریم. تمام این موضوعات نشان می‌دهد کاروان فکر، اندیشه، فرهنگ در ایران که از کهن‌بوم دیرینگی داشته است موفق بوده و آینده ایران نیز درخشان خواهد بود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)