معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها می‌تواند به مهاجرت‌های دسته‌جمعی بیانجامد که در نهایت با مخاطرات اجتماعی و امنیتی همراه خواهد بود.

به گزارش چاپ ونشر به نقل از همشهری، مسعود باقرزاده کریمی با بیان اینکه اثرات خشکسالی که براثر دخالت انسان باشد بسیار وسیع است، گفت: ایران از کشورهای مقصر در زمینه خشکسالی است و متاسفانه جزو ۱۰ کشور آلوده کننده هوای زمین هستیم، البته ما تابع یک جریان جهانی هستیم و یک عطش بی‌اندازه برای تخریب منابع داریم.

او با اشاره به توقف توافق‌نامه پاریس به دلیل مخالفت‌های ترامپ با این توافق‌نامه گفت: بخش عمده‌ای از مسائل در یک جریان جهانی است که ما هم در آن قرار گرفتیم و این جریان باعث نابسامانی‌های اقلیم شده است. ناهنجاری‌های اقلیمی ناشی از گرمایش کره زمین است. این گرمایش باعث خشکی در بخش‌هایی از کره زمین از جمله ایران شده است.

معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: نتیجه این ناهنجاری در بخش‌های دیگر زمین باعث افزایش بارش شده، چراکه گرمایش زمین باعث افزایش سرعت ذوب شدن یخ‌ها و در نتیجه بالا آمدن آب دریاها و وسعت بیشتر اقیانوس‌ها شده و همین امر باعث افزایش تبخیر و تشکیل ابرها و افزایش بارندگی در متوسط کره زمین شده است.

باقرزاده کریمی با بیان اینکه ما هم مانند بسیاری از کشورها دنباله‌روی جهان‌بینی سرمایه‌داری بدون قید و بند و بدون ترمز شده‌ایم، خاطرنشان کرد: ما چاره‌ای جز با سازگاری با شرایط نداریم. گونه‌های گیاهی و جانوری نیز هر کدام که سازگارتر باشند از این بحران جان سالم بدر می‌برند.

او با تاکید براینکه ما معتقدیم می‌توانیم با شرایط سازگار شویم، خاطرنشان کرد: دولت، مردم، نظام، حاکمیت و هر کسی که می‌خواهد در زمینه خشکسالی ورود پیدا کند باید روی سازگاری‌های مختلف به لحاظ اجرایی، فرهنگ‌سازی و قوانین و مقررات و انضباط برنامه‌ریزی کند.

معاون دفتر زیستگاه و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: باید نوع مصرف ما در بخش خانگی، کشاورزی و صنعتی دچار تحول شود، چراکه سرانه مصرف آب از سه هزار متر مکعب برای هر نفر از حدود سی سال پیش به هزار و ۴۰۰ مترمکعب رسیده است. خط قرمز مصرف برای هر نفر هزار لیتر است و ما در سراشیبی سقوط هستیم.