محمود سمیعی

دکتر محمد مصدق کسی که نامش چندی است در شورای شهر تهران مطرح شده ومی خواهند که یکی از خیابان هارا  بنامش کنند ولی تا به حال به توافق نرسیده اند، ظاهرا افراد شورای شهر تهران نمی دانند که مصدق کیست،آیا آنان می دانند که وی کسی مثل چرچیل را به زانو در آورد. او زمانی که در دادگاه لاهه در جای نخست وزیر انگلیس نشست، چرچیل اعتراض کرد و مصدق گفت شما کشور مارا اشغال کردی و حال که من چند دقیقه بر صندلی شما نشسته ام نگرانید واعتراض می کنید وانتظار دارید مردم ما به اشغال شما اعتراضی نکنند. او سرانجام توانست به طور قانونی در دادگاه جهانی دست انگلیس را از نفت ایران کوتاه کند. مصدق هشت دوره نماینده مجلس شورای ملی بود و دو دوره نخست وزیر ایران شد. او اولین ایرانی بود که مدرک دکترا در رشته حقوق از دانشگاه نوشاتل یکی از دانشگاه های فرانسوی زبان کشور سوئیس را به دست آورد . تز دکترای وی هم در مورد "وصیت در فقه اسلام ومذهب شیعه " بود وبه خوبی به تاریخ شیعه تسلط داشت و آنان را خوب می شناخت. دکتر مصدق یکی از منتقدان رضا خان بود و در زمان وی وپسرش به خاطر مطرح کردن مصالح ملی  در دادگاه نظامی محکوم به سه سال زندان شد. وی از سردمداران نهضت ضد استعماری جهان و الگوی بسیاری از سیاستمداران وقت  از جمله ماهاتما گاندی از هندوستان  و جمال عبد الناصر از مصر  بود.

مردم ایران وی را به خاطر خدمات صادقانه اش هرگز فراموش نمی کنند، چرا که نام وی در سینه مردم این مرز و بوم نهفته است، چه خیابانی به نام مصدق باشد چه نباشد، مردم ایران زمین دلسوزان خویش را خوب می شناسند آنها فرق  سره را از ناسره می دانند. نام گذاری خیابان نه چندان پر فروغ نفت را به نام این بزرگ مرد، تبریک می گوییم. 

اعضای شورای شهر تهران در جلسه امروز خود به تغییر نام خیابان نفت  به نام «محمد مصدق» در آستانه 29 اسفند روز ملی  شدن صنعت نفت، رای  مثبت دادند.