قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم سال 87 به اجرا درامده است، بررسی عملکرد وصول مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد تا پایان سال 96 حدود 237 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول شده است. وصول مالیات ارزش افزوده علاوه بر کمک به استقلال بودجه کشور از منابع نفتی، به شفافیت حلقه های مختلف تجارت نیز کمک می‌کند.

فضای غیر شفاف در اقتصاد همواره به عنوان یکی از عوامل بروز بی عدالتی در کشور مطرح بوده اما با وصول مالیات بر ارزش افزوده از حلقه اول در مرزهای وارداتی تا آخرین حلقه یعنی مصرف کننده نهایی این موضوع تا حد قابل توجهی مهار شده است. این مسیر تاکنون کمک قابل توجهی به شناسایی حلقه های خاکستری و عمدتا پنهان و مبارزه با فرار مالیاتی در اقتصاد کشور کرده است.

این در حالی است که علاوه بر ایجاد شفافیت بخش مهمی از مالیات ارزش افزوده وصولی برای ایجاد زیر ساختها و همچنین کمک به طرحهای سلامت محور در کشور هزینه شده است. بر این اساس تا کنون از 237 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصولی حدود 81 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداریهای سراسر کشور برای ایجاد زیرساختهای مورد نیاز شهرها واریز شده  است.

نکته جالب توجه اینکه از ابتدا تا پایان سال 96 نیز حدود 17.5 هزار میلیارد تومان از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری تهران واریز شده است. سال 96 نیز سهم شهرداری تهران از مالیات بر ارزش افزوده وصولی حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است.

از طرفی بر اساس قانون، طرح تحول نظام سلامت نیز از منابع وصولی  مالیات بر ارزش افزوده بهره مند شده است و در 2 الی 3 سال اخیر  حدود 12.2 هزار میلیارد تومان به حساب طرح تحول نظام سلامت واریز شده است. همین امر باعث شده در سنوات اخیر هزینه های درمانی شهروندان تا در صد قابل ملاحظه ای کاهش یابد. ظاهرا در سال 96 نیز حدود 3 هزار میلیارد تومان به حساب طرح تحول  سلامت از محل درامدهای مالیات بر ارزش افزوده واریز شده است.

 

سازمان مالیاتی کشور و وزارت دارایی مالیاتی غیر عادلانه برای اصناف تعیین می کنند، تصریح کرد: این معضل نارضایتی تمامی فعالان اصناف را به همراه داشته است.

 

به گزارش چاپ و نشر؛ سید حسین میرباقری در مورد وضعیت اقتصادی اتحادیه کاغذ و مقوا، اظهار کرد: متأسفانه اقتصاد کل کشور در وضعیت رکود و بی رونقی به سر می برد.

وی در ادامه این مطلب تصریح کرد: سه ماه از سال جدید می گذرد ولی هنوز بازار کسب و کار در اتحادیه کاغذ و مقوا در رکود قرار دارد.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا در تشریح وضعیت پرداخت مالیات ها توسط اصناف به ویژه فعالان اتحادیه کاغذ و مقوا، اضافه کرد: عمده مشکلات فعالان اتحادیه کاغذ و مقوا همانند سایر اتحادیه ها بحث مالیات است.

میرباقری با تأکید بر اینکه تشخیص وزارت دارایی در بستن مالیات برای اصناف ناعادلانه است، تصریح کرد: عدالت در بستن میزان مالیات برای اصناف وجود ندارد و لحاظ نمی شود.

وی با اشاره به اینکه خیلی از کارخانجات ما به خاطر بی عدالتی سازمان مالیاتی کشور تعطیل شده اند، اضافه کرد: تعدادی هم بخاطر این جریان ناعادلانه در آستانه تعطیلی قرار دارند.

رئیس اتحادیه کاغذ و مقوا با بیان اینکه سازمان مالیاتی کشور و وزارت دارایی مالیاتی غیر عادلانه برای اصناف تعیین می کنند، تصریح کرد: این معضل نارضایتی تمامی فعالان اصناف را به همراه داشته است.

میرباقری در خاتمه اظهار کرد: دولت باید نظام مالیاتی کشور را در شاخه تخمین مالیات برای اصناف اصلاح کند و این مانع را از پیش روی فعالان اصناف بردارد.

 

منبع: رازق