در خبرها آمده بود که مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی از تصمیم این بانک درباره توقف انتشار اسکناس500 تومانی (5 هزار ریالی) خبرداده است. اما اخبار بعدی آن را تکذیب کرد و پی‌گیری ایرنا از بانک مرکزی نشان داد که بانک مرکزی از توقف انتشار این اسکناس منصرف شده است.

باز هم جناب مدیر کل ریالی و نشر بانک مرکزی اظهار کرد که علت انصراف از این کار، تقاضا و استقبال مردم از این اسکناس‌ها بوده است که بویژه در اعیاد اسلامی کاربرد بسیار دارد.

در این میان جای خالی چاپ اسکناسی مزین به تصویر شهریار به شدت احساس می‌شود. معمولا دولت ها از تصاویر هنرمندان زنده بر روی اسکناس‌ها کمتر استفاده می‌کنند. اما این روزها خبری منتشر شد که حاکی از این بود که تصویر نویسنده معاصر صدرالدین عینی بر اسکناس در تاجیکستان به چاپ رسیده است.

من فکر می‌کنم که ایران منتظر است تا جمهوری آذربایجان، تصویر شهریار را بر اسکناس‌های مانات، چاپ کند تا بعد از آن‌ها ایران با اظهار تاسف از یک سو و تبلیغ اهمیت هنر ایرانیان و عظمت شهریار از سوی دیگر با این موضوع برخورد دوگانه‌ای داشته باشد.

به همین دلیل، صاحب این قلم پیشنهاد می‌کند ایران، قبل از جمهوری آذربایجان، تصویر شهریار را روی یک اسکناس درج کند. جهان با این کار زیر و رو نمی‌شود، و اگر هنرمندان ایران که با ارزش‌های اسلامی و دینی و همچنین ارق میهنی، در اعتلای هنر این ملت کوشیده‌اند قدر ببینند، چیزی از کسی کم نمی‌شود. امید وارم این کار صورت بگیرد./ بهروز قزلباش