اتخاذ تصمیمات جدید برای ترخیص سریع کالا از گمرکات

تصمیمات جدیدی در قالب کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه به منظور کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا در گمرکات و همچنین تسهیل تجارت اتخاذ شد.

به گزارش چاپ و نشر؛ مهرداد جمال ارونقی رئیس و دبیر کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه در نامه‌ای  به مدیران کل و مدیران حوزه‌های نظارت و گمرکات اجرایی نوشت:

 در راستای ماده ۱۱ قانون امور گمرکی استاندارد 3-6 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو مبنی بر استفاده از شیوه های مدیریت خطر و کاهش زمان ترخیص کالا تسریع در انجام تشریفات گمرکی و تقلیل هزینه های ترخیص کالا و تسهیل تجارت و همچنین یکسان سازی رویه های گمرکی در کلیه گمرکات اجرایی و مدیریت ریسک در گمرک به پیوست شیوه نامه فعالیت کمیته انتخاب مسیر اظهارنامه که در ۸ ماده و سه تبصره تهیه و در تاریخ 1/5/98 به تایید مقام محترم ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران رسیده و از تاریخ مذکور لازم الاجرا است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

 مقتضی است دستور فرمایند به قید فوریت نسبت به مورد وفق مفاد شیوه نامه مذکور اقدام و از نتیجه اقدامات صورت پذیرفته در دبیرخانه کمیته راهبری امید است مجموعه اقدامات صورت پذیرفته از سوی آن گمرک در این خصوص منجر به توسعه هوشمند طرح مدیریت ریسک در گمرک جمهوری اسلامی ایران شود.

شیوه نامه انتخاب مسیر اظهارنامه در پیوست زیر آمده است.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)