مجلس با استیضاح حجتی مخالفت کرد و بر این اساس وی در وزارت جهاد کشاورزی ابقا شد. 

نمایندگان مجلس با ۱۰۵ رای موافق، ۱۱۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ رای ماخوذه، با استیضاح حجتی مخالفت کردند. بر این اساس، وی در وزارت جهاد کشاورزی ابقا شد