• اولین حضور چاپ در بزرگ‌ترین نمایشگاه دارو

  اولین حضور چاپ در بزرگ‌ترین نمایشگاه دارو

  پنجمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی ایران فارما هزار متر از فضای نمایشگاهی خود را در اختیار صنعت چاپ قرار داد. به پیشنهاد
 • بدرود مرد مقتدر

  إنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

  بدرود مرد مقتدر

  مرداد داغ خود را بر دل یک صنعت گذاشت و سفر بی‌بازگشت را برای مرد بااقتدار چاپ رقم زد. حاج محمد کلاری
 •  عضو کمیته تحقیق و بررسی چاپخانه‌های استان تهران معرفی شد

   عضو کمیته تحقیق و بررسی چاپخانه‌های استان تهران معرفی شد

  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، عضو کمیته تحقیق و بررسی چاپخانه‌ها و صنایع وابسته استان تهران را منصوب کرد. به
 • جدیدترین جداول به روز شده کارگروه ساماندهی کاغذ منتشر شد

  جدیدترین جداول به روز شده کارگروه ساماندهی کاغذ منتشر شد

  جدیدترین جداول به روز شده کارگروه ساماندهی کاغذ، امروز از سوی دبیرخانه این کارگروه منتشر شد. به گزارش چاپ و نشر به
 • تاریخ برگزاری نوزدهمین جشنواره صنعت چاپ مشخص شد

  تاریخ برگزاری نوزدهمین جشنواره صنعت چاپ مشخص شد

  چهارم شهریور ماه زمان قطعی نوزدهمین جشنواره صنعت چاپ اعلام شد، به دلیل تقارن 11 شهریور روز ملی صنعت چاپ با ایام
 • مدیایی بزرگ، جشنواره‌ای کوچک

  گفت‌وگو با اسکندر خمسه‌پور، رئیس کمیته انتخاب پیشکسوتان نوزدهمین جشنواره صنعت چاپ

  مدیایی بزرگ، جشنواره‌ای کوچک

  امروز جلسه‌ا‌ی برای بررسی پرونده‌های پیشکسوتان برگزیده جشنواره‌ی نوزدهم صنعت چاپ برگزار شد؛ جشنواره‌ای که کماکان شاهد فرو کاستن بخش‌های آن هستیم.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

رشد اقتصادی کشور در سال۹۶ اعلام شد

براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۶ به عدد ۳.۷ درصد رسید.

بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت های ثابت سال 1390 در سال 1396 به 6940.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال 1395 به میزان 3.7 درصد افزایش یافته است.

 از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ در ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی اوﻟﻴـﻪ ای ﻛـﻪ در ﺧﺼـﻮص اﻗـﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ  ای  ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ، اﻗﺘﺼﺎد ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎرج ﻣﺼﺮف ﻧﻬـﺎیی ﺧﺼﻮﺻـی، ﻣﺨـﺎرج ﻣﺼـﺮف ﻧﻬـﺎیی ﺑﺨـﺶ دوﻟﺘـی ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ و ﺻﺎدرات و واردات در ﺳﺎل 1396 ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه اﺳـﺖ، رﺷـﺪ اﻗـﻼم ﻫﺰﻳﻨـﻪ ای ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 2.5  ،3.9  ،1.4  ،1.8  13.4 درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ می ﺑﺎﺷـﻨﺪ.

همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد اعلام شده که بیانگر تغییر مسیر رشد اقتصادی نسبت به گذشته است. در سال‌های اخیر همواره نفت سهم بالایی در رشد اقتصادی داشته و رشد بر پایه نفت بالاتر از رشد بدون نفت گزارش شده بود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی