وزارت صنایع اگر همان دیدگاه‌های وزارت ارشاد را دربارهی واردات پیش بگیرد برای صنعت چاپ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، فقط مسئولیت از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر محول میشود. محدودیتهای بودجه‌ای چاپخانهداران مانع توسعه چاپخانهها است هرچند نباید روند انجام کار با بروکراسی و پاسکاری اهالی صنعت چاپ همراه شود.

مصطفی پورشب مدیرعامل چاپ شگفت در گفت و گو با خبرنگار چاپ و نشر با اعلام این مطلب درباره وضعیت صنعت چاپ بعد از قرار گرفتن زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: ممکن است یک چاپخانه به خاطر مباحث و مسایل فرهنگی چاپ، نشر کتاب و غیره زیر پوشش وزارت ارشاد باشد ولی دستگاه های چاپ، صنعتی هستند و واردات دستگاه‌ها باید زیر پوشش وزارت صنایع قرار گیرد. قطعا وزارت صنایع دیدگاهش نسبت به وزارت ارشاد متفاوت تر خواهد بود و صنعتی به مسایل چاپ نگاه می‌کند.

وی درباره محدودیت سال ساخت دستگاه های چاپی وارداتی عنوان کرد: در زمانی که واردات ماشین‌های چاپی زیر نظر وزارت ارشاد بود محدودیت سال ساخت را داشتیم در صورتی که در مورد ماشین‌های صنعتی محدودیتی وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد. ماشین‌های صنعتی ظرف 3 تا 5 سال مستهلک و از رده خارج نمی‌شوند. کما اینکه در هیچ جای دنیا نیز اینگونه نیست. حتی در کشور آلمان که مهد تمدن چاپ جهان است چنین محدودیت‌هایی وجود ندارد.

پورشب افزود: اطلاعی از برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت نداریم اما باید این وزارتخانه با دیدگاه صنعتی به قضایا بنگرد. روند کاری این وزارتخانه نسبت به ارشاد قابل پیش بینی نیست. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت هم همان دیدگاه‌های ارشاد را پیش بگیرد برای صنعت چاپ اتفاق خاصی نخواهد افتاد، فقط مسئولیت از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر محول شده است.

وی افزود: برای ما که در ایران هستیم و شرایط اقتصادیمان نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است محدودیتها نسبت به بودجه، مانع توسعه چاپخانهها میشود درحال حاضر خیلی از چاپخانه‌داران از بودجه محدودی برخوردارند و با گذاشتن محدودیت کمتر از 10 سال ساخت دستگاه های وارداتی چاپ از سوی ارشاد، نمی توانستند چاپخانهی خود را توسعه دهند.

مدیرعامل چاپ شگفت با بیان این که کمیسیونهایی توسط وزارت ارشاد برای سال ساخت تولید دستگاههای وارداتی تشکیل میشد که بیشتر برای مناطق محروم کارایی داشت، گفت: برای تهران و دیگر شهرهای بزرگ مانند تبریز، اصفهان، مشهد نبود. کمیسیونهای مرتبط با شهرهای بزرگ معمولا با جواب منفی رو به رو بود مگر اینکه درباره دستگاه خاصی مثل دستگاههایی با سایزهای بزرگ باشد.

پورشب برای متحول کردن صنعت چاپ توسط وزارت صنایع بیان کرد: وزارت صنایع زمانی میتواند این صنعت را متحول کند که مشکلات و مسایل صنعت چاپ را با دقت و تدبیر بررسی کرده و برای واردات راه حلی درست بیاندیشد.

وی افزود: در صنعت چاپ افراد باهوش و متخصص کم نیستند، بارها و بارها به وزارت ارشاد گفتهایم که از دیدگاه پیشکسوتان این صنف بهره ببرند ولی متاسفانه این کار را نکردند. اگر وزارت صنایع هم همان رویه را پیش بگیرد. اتفاق خاصی برای صنعت نخواهد افتاد. قبلا از وزارت ارشاد مجوز میگرفتیم هم اکنون برای گرفتن مجوز واردات به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه می کنیم، در این صورت با دو مجموعه سر و کار داریم و تنها بروکراسی بیشتر شده است.

 

 

 

 

درباره چاپ و نشر

چاپ و نشر ،پرتیراژترین نشریه چاپ کشور

منوی اصلی